LUẬN ÁN

Đặc điểm ngữ nghĩa - ngữ pháp của vị từ quá trình Tiếng Việt

Ngày đăng: 22/07/2013 | Lượt xem: 155

Thông tin chung
Tên đề tài Đặc điểm ngữ nghĩa - ngữ pháp của vị từ quá trình Tiếng Việt
Người thực hiện Trương Thị Thu Hà
Người hướng dẫn 1. PGS.TS. Nguyễn Hồng Cồn
Chuyên ngành Khác
Mã số
Nội dung thông tin tóm tắt

 

* Toàn văn luận án và Tóm tắt luận án của NCS đã được gỡ xuống vì hết thời gian hiển thị

Toàn văn luận án (luận văn) và tóm tắt (bằng tiếng Việt và tiếng Anh) của học viên đã được gỡ xuống vì hết thời gian hiển thị !
Các luận án khác

Kỹ năng ứng phó với stress của cư sĩ Phật tử thành phố Huế

Người thực hiện: Trần Viết Phòng
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thị Tình

Chuyên ngành: Tâm lý học
Mã số: 9.31.04.01

Văn hóa doanh nghiệp tại các ngân hàng thương mại ở tỉnh Quảng Ngãi

Người thực hiện: Võ Thị Thu Diệu
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn An Hà

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
Mã số: 9.34.01.01

Hoạt động của Giáo đoàn Ni thuộc Hệ phái Khất sĩ tại Thành phố Hồ Chí Minh

Người thực hiện: Tạ Thị Lê
Người hướng dẫn: PGS.TS Trần Hồng Liên

Chuyên ngành: Tôn giáo học
Mã số: 9.22.03.09

Trách nhiệm công vụ của công chức theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn các tỉnh Nam Trung Bộ

Người thực hiện: Thái Thị Phương Lan
Người hướng dẫn: GS.TS. Phạm Hồng Thái

Chuyên ngành: Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
Mã số: 9.38.01.02

Thực hiện chính sách pháp luật bảo vệ an ninh quốc gia ở Việt Nam hiện nay

Người thực hiện: Lý Thị Ngọc
Người hướng dẫn: PGS.TS. Đỗ Phú Hải

Chuyên ngành: Chính sách công
Mã số: 9.34.04.02