LUẬN ÁN

Đời sống văn hóa tinh thần của cộng đồng người Việt ở Đông Bắc Thái Lan trường hợp tỉnh Sakôn Nakhon

Ngày đăng: 16/08/2013 | Lượt xem: 164

Thông tin chung
Tên đề tài Đời sống văn hóa tinh thần của cộng đồng người Việt ở Đông Bắc Thái Lan trường hợp tỉnh Sakôn Nakhon
Người thực hiện Nguyễn Hồng Quang
Người hướng dẫn 1.PGS.TS. Ngô Văn Doanh 2. PGS.TS. Phạm Quang Hoan
Chuyên ngành Khác
Mã số
Nội dung thông tin tóm tắt

 

* Toàn văn luận án và Tóm tắt luận án của NCS đã được gỡ xuống vì hết thời gian hiển thị

Toàn văn luận án (luận văn) và tóm tắt (bằng tiếng Việt và tiếng Anh) của học viên đã được gỡ xuống vì hết thời gian hiển thị !
Các luận án khác

Quan điểm của Gia Long và Minh Mạng về xây dựng, quản lý đội ngũ quan lại (1802 – 1841)

Người thực hiện: Hồ Ngọc Đăng
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Tài Đông

Chuyên ngành: Triết học
Mã số: 9.22.90.01

Các tổ chức chính trị - xã hội trong việc kiểm soát quyền lực nhà nước ở Việt Nam hiện nay

Người thực hiện: Nguyễn Tuấn Anh
Người hướng dẫn: GS, TSKH Phan Xuân Sơn

Chuyên ngành: Chính Trị Học
Mã số: 9.31.02.01

Lịch sự trong thư yêu cầu và hồi đáp yêu cầu của giao dịch thương mại: đối chiếu tiếng Anh của người Anh/ Mỹ và tiếng Anh của người Việt

Người thực hiện: Phạm Thị Hương Giang
Người hướng dẫn: PGS.TS. Vũ Thị Thanh Hương

Chuyên ngành: Ngôn ngữ học so sánh đối chiếu
Mã số: 9.22.20.24

Kỹ năng ứng phó với stress của cư sĩ Phật tử thành phố Huế

Người thực hiện: Trần Viết Phòng
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thị Tình

Chuyên ngành: Tâm lý học
Mã số: 9.31.04.01

Văn hóa doanh nghiệp tại các ngân hàng thương mại ở tỉnh Quảng Ngãi

Người thực hiện: Võ Thị Thu Diệu
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn An Hà

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
Mã số: 9.34.01.01