Luận án, luận văn, đề tài khoa học

Quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh Nghệ An Việt Nam - Xiêng Khoảng Lảo từ năm 1976 đến năm 2010

Người thực hiện: Trương Văn Bính
Người hướng dẫn: 1. TS. Vũ Công Quý 2. PGS.TS. Nguyễn Thị Thi

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Giao thoa nghệ thuật giữa hai khuynh hướng văn xuôi lãng mạn và văn xuôi hiện thực thời kỳ 1932-1945

Người thực hiện: Thành Đức Bảo Thắng
Người hướng dẫn: 1. PGS.TS. Lê Thị Dục Tú 2. PGS.TS. Lê Quang Hưng

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Mức độ thích ứng đối với hoạt động quản lý dạy học của Hiệu trưởng Tiểu học

Người thực hiện: Dương Thị Thanh Thanh
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Xuân Thức

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Căng thẳng của học sinh Trung học phổ thông

Người thực hiện: Đỗ Thị Lệ Hằng
Người hướng dẫn: GS.TS. Trần Thị Minh Đức

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Quá trình chuyển biến kinh tế xã hội tỉnh Thái Nguyên từ năm 1997 đến năm 2010

Người thực hiện: Hoàng Thị Mỹ Hạnh
Người hướng dẫn: 1. PGS. TS. Nguyễn Ngọc Mão 2. TS. Nguyễn Xuân Minh

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Đặc điểm giao tiếp của người nghỉ hưu ở Hà Nội

Người thực hiện: Bùi Thị Vân Anh
Người hướng dẫn: 1. GS. TS. Trần Hữu Luyến 2. TS. Nguyễn Thị Hoa

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Đời sống tín ngưỡng tôn giáo những vấn đề lý luận và thực tiễn cấp bách ở Việt Nam hiện nay

Người thực hiện: Nguyễn Hoài Sanh
Người hướng dẫn: 1. GS.TS. Nguyễn Duy Quý 2. TS. Nguyễn Văn Dũng

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Những thay đổi trong hoạt động kiểm toán nhà nước của Trung Quốc từ khi gia nhập WTO và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Người thực hiện: Đặng Thị Hoàng Liên
Người hướng dẫn: 1. PGS.TS. Lê Huy Trọng 2. PGS.TS. Bùi Quang Thuấn

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Chính sách phát triển kinh tế của Thái Lan dưới thời thủ tướng Thaksin Shinawatra

Người thực hiện: Nguyễn Ngọc Lan
Người hướng dẫn: 1. PGS.TS. Hoàng Thị Thanh Nhàn 2. TS. Nguyễn Bình Giang

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Truyện kể dân gian các dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc Việt Nam

Người thực hiện: Nguyễn Thị Minh Thu
Người hướng dẫn: 1. PGS.TS. Nguyễn Thị Huế 2. PGS.TS Nguyễn Hồng Phương

Chuyên ngành: Khác
Mã số: