Luận án, luận văn, đề tài khoa học

Quá trình triển khai chính sách về biển của Việt Nam từ năm 1986 đến năm 2010

Người thực hiện: Nguyễn Thanh Minh
Người hướng dẫn: 1. GS. Vũ Dương Ninh 2. PGS.TSKH. Trần Khánh

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Tác động của khoa học công nghệ hiện đại đến lối sống của người Việt Nam hiện nay

Người thực hiện: Lê Thị Thắm
Người hướng dẫn: PGS.TSKH. Lương Đình Hải

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Đấu tranh phòng chống tội cướp giật tài sản ở nước ta hiện nay

Người thực hiện: Đặng Thúy Quỳnh
Người hướng dẫn: PGS.TS. Phạm Văn Tỉnh

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Các hình thức sở hữu và vai trò của chúng trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay

Người thực hiện: Nguyễn Thị Huyền
Người hướng dẫn: 1. PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hà 2. TS. Nguyễn Văn Thức

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Trí tuệ cảm xúc của các giám đốc doanh nghiệp tư nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh

Người thực hiện: Nguyễn Ngọc Quỳnh Dao
Người hướng dẫn: PGS.TS. Phan Trọng Ngọ

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Vấn đề phái tính và âm hưởng nữ quyền trong văn xuôi Việt Nam đương đại qua sáng tác của một số nhà văn nữ tiêu biểu

Người thực hiện: Nguyễn Thị Thanh Xuân
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Đăng Điệp

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Hát Ghẹo Phú Thọ

Người thực hiện: Đào Đăng Phượng
Người hướng dẫn: 1. GS.TS. Lê Hồng Lý 2. PGS.TS. Phạm Trọng Toàn

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Đặc điểm các yếu tố Hán - Nhật trong tiếng Nhật có đồi chiếu với tiếng Việt

Người thực hiện: Trần Kiều Huế
Người hướng dẫn: PGS.TS . Nguyễn Văn Khang

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Sự liên kết của nông dân vùng Tây - Nam bộ trong các nhóm và tổ chức hợp tác để phát triển nông nghiệp hàng hóa

Người thực hiện: Võ Thị Kim Sa
Người hướng dẫn: 1. PGS.TSKH. Bùi Quang Dũng 2. PGS.TS. Đặng Nguyên Anh

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Điều tra chóng bán phá giá dưới góc độ luật so sánh

Người thực hiện: Nguyễn Tú
Người hướng dẫn: PGS.TS. Phạm Duy Nghĩa PGS.TS. Lê Thị Thu Thủy

Chuyên ngành: Khác
Mã số: