Luận án, luận văn, đề tài khoa học

Giải pháp phát triển du lịch bền vững Tây Nguyên

Người thực hiện: Nguyễn Đức Tuy
Người hướng dẫn: 1. GS.TS. Đàm Văn Nhuệ 2. TS. Bùi Trường Giang

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Vấn đề xây dựng chế độ dân chủ nhân dân ở Lào hiện nay

Người thực hiện: KHĂM PHON BUN NA ĐI
Người hướng dẫn: 1. PGS.TS. Phạm Văn Đức 2. GS.TS. Dương Phú Hiệp

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Phật giáo Hòa Hảo - Lịch sử và những vấn đề hiện nay

Người thực hiện: Bùi Văn Hải
Người hướng dẫn: khoa hoc 1. PGS.TS. Ngỗ Hữu Thảo 2. TS. Nguyễn Hoàng Sa

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Kỹ năng quản lý cảm xúc bản thân của sinh viên sư phạm

Người thực hiện: Nguyễn Thị Hải
Người hướng dẫn: 1. PGS.TS. Phan Trọng Ngọ 2. TS. Dương Thị Diệu Hoa

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Vai trò của thông tin tư liệu và thư viện đối với sự phát triển của khoa học xã hội Lào hiện nay

Người thực hiện: Thanongsone SIBOUNHEUANG
Người hướng dẫn: GS.TS. Hồ Sĩ Quý

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Thể loại Từ trong văn học trung đại Việt Nam

Người thực hiện: Phạm Văn Ánh
Người hướng dẫn: 1. GS.TS. Trần Ngọc Vượng 2. TS. Phạm Ngọc Lan

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Nghệ thuật tự sự trong truyện ngắn của Jack London

Người thực hiện: Nguyễn Trọng Đức
Người hướng dẫn: GS.TS. Lộc Phương Thủy

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Bảo đảm quyền cổ đông thiểu số trong mua bán sáp nhập công ty cổ phần theo pháp luật Việt Nam

Người thực hiện: Cao Đình Lành
Người hướng dẫn: PGS.TS. Trần Đình Hảo

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Quản lý nhà nước về tôn giáo ở Việt Nam từ năm 1975 đến nay

Người thực hiện: Bùi Hữu Dược
Người hướng dẫn: 1. PGS.TS. Nguyễn Hồng Dương 2. PGS.TS. Ngô Hữu Thảo

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Hoạt động hỏi trên tư liệu tiếng Hàn và tiếng Việt

Người thực hiện: Hoàng Thị Yến
Người hướng dẫn: 1. TS. Nguyễn Thị Thanh Bình 2. TS. Nguyễn Đăng Sửu

Chuyên ngành: Khác
Mã số: