Luận án, luận văn, đề tài khoa học

Đối chiếu thành ngữ Tày Việt

Người thực hiện: Trịnh Thị Hà
Người hướng dẫn: 1. GS.TS. Đỗ Việt Hùng 2. TS. Nguyễn Khánh Hà

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Hành vi cầu khiến trong ca dao người Việt

Người thực hiện: Nguyễn Thị Hài
Người hướng dẫn: PGS.TS. Phạm Hùng Việt

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Đối chiếu tục ngữ Việt Anh về ứng xử của con người trong gia đình và xã hội

Người thực hiện: Võ Thị Dung
Người hướng dẫn: GS.TS. Mai Ngọc Chừ

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Xử lý vi phạm nhãn hiệu theo pháp luật Việt Nam

Người thực hiện: Nguyễn Xuân Quang
Người hướng dẫn: 1. TS. Phạm Kim Anh 2. PGS.TS. Dương Anh Sơn

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Thái độ học tập các môn lý luận chính trị của sinh viên đại học hiện nay

Người thực hiện: Nguyễn Văn Long
Người hướng dẫn: 1. PGS.TS. Trần Thị Minh Hằng 2. PGS.TS. Lã Thị Thu Thủy

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Xây dựng chiến lược phát triển thương hiệu cho Tổng công ty tài chính cổ phần dầu khí Việt Nam

Người thực hiện: Nguyễn Sơn Lam
Người hướng dẫn: 1. PGS.TS. Nguyễn Thị Mùi 2. PGS.TS. Trần Công Sách

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Quá trình phát triển kinh tế lâm nghiệp Việt Nam từ năm 1991 đến năm 2010

Người thực hiện: Đỗ Thị Diệu
Người hướng dẫn: PGS.TS. Vũ Quang Vinh

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Phát triển doanh nghiệp xã hội trong lĩnh vực nông nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long

Người thực hiện: Ngô Văn Thạo
Người hướng dẫn: 1. GS.TS. Bùi Thế Cường 2. PGS.TS. Lê Xuân Đình

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Nghi lễ cộng đồng của người Xơ Teng ở huyện Tu Mơ Rông tỉnh Kon Tum

Người thực hiện: A Tuấn
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thị Yên

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

An ninh phi truyền thống và ảnh hưởng của nó đến xã hội Việt Nam

Người thực hiện: Nguyễn Trung Kiên
Người hướng dẫn: 1. GS.TS. Hồ Sỹ Quý 2. PGS.TS. Đặng Thái Giáp

Chuyên ngành: Khác
Mã số: