Luận án, luận văn, đề tài khoa học

Hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam trong bối cảnh gia nhập WTO

Người thực hiện: Ninh Thị Minh Tâm
Người hướng dẫn: 1. GS.TS. Nguyễn Thành Độ 2. PGS.TS. Nguyễn Thị Lan Hương

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Văn hóa Đông Sơn ở Hà Nội

Người thực hiện: Lê Thị Kim Tước
Người hướng dẫn: 1. PGS.TS Trịnh Sinh 2. PGS.TS Lại Văn Tới

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Quan điểm tu thân của Nho giáo và ý nghĩa của quan điểm đó đối với việc rèn luyện đạo đức của cán bộ nước ta hiện nay

Người thực hiện: Lê Kinh Nam
Người hướng dẫn: 1. GS.TS. Nguyễn Tài Thư 2. PGS.TS. Nguyễn Quang Điển

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Quan điểm của mỹ học macxit về cái cao cả và vấn đề hình tượng người anh hùng trong văn học nghệ thuật nước ta thời kỳ đổi mới

Người thực hiện: Tiêu Thị Mỹ
Người hướng dẫn: 1. GS.TS. Đỗ Huy Hùng 2. TS. Nguyễn Thu Nghĩa

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Nâng cao trình độ tư duy lý luận cho cán bộ lãnh đạo quản lý tỉnh Khánh Hòa hiện nay

Người thực hiện: Trần Thị Yên Ninh
Người hướng dẫn: 1. PGS.TS. Vũ Văn Viên 2. PGS.TS. Vũ Hoàng Công

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Vị thế của người mẹ đơn thân trong xã hội Hàn Quốc và liên hệ với thực tiễn ở Việt Nam

Người thực hiện: Nguyễn Thị Thu Vân
Người hướng dẫn: 1. GS.TS. Trịnh Duy Luân 2. TS. Đặng Thị Hoa

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Quan hệ Thái Lan - Mỹ từ năm 1991 đến năm 2013

Người thực hiện: Nguyễn Quốc Toản
Người hướng dẫn: PGS.TSKH. Trần Khánh

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Văn hóa kinh doanh và vai trò của nó đối với sự phát triển bền vững ở Việt Nam

Người thực hiện: Ngô Thị Tân
Người hướng dẫn: 1. GS.TS. Nguyễn Trọng Chuẩn 2. TS. Vũ Thị Tùng Hoa

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Hoạt động kinh tế thời Mạc 1527 - 1592

Người thực hiện: Ngô Vũ
Người hướng dẫn: 1. PGS.TS. Nguyễn Đức Nhuệ 2. PGS.TS. Hà Mạnh Khoa

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Vấn đề sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp của huyện Nga Sơn tỉnh Thanh Hóa đầu thế kỷ XIX

Người thực hiện: Nguyễn Thành Lương
Người hướng dẫn: PGS.TS. Trần Thị Vinh

Chuyên ngành: Khác
Mã số: