Luận án, luận văn, đề tài khoa học

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp vùng đồng bằng sông Hồng trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

Người thực hiện: Đỗ Thị Thanh Loan
Người hướng dẫn: 1. TS. Đinh Quang Ty 2. PGS.TS. Bùi Tất Thắng

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Chính sách thương mại quốc tế của Braxin trong hai thập niên đầu thế kỉ XXI

Người thực hiện: Nguyến Lan Hương
Người hướng dẫn: 1. GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng 2. PGS.TS. Cù Chí Lợi

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Trường nghĩa lửa và nước trong tiếng Việt

Người thực hiện: Nguyễn Văn Thạo
Người hướng dẫn: GS.TS. Bùi Minh Toán

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Phòng ngừa tội vi phạm qui định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy ở các tỉnh Nam Bộ thực trạng và giải pháp

Người thực hiện: Cao Xuân Việt
Người hướng dẫn: 1. TS. Trần Xuân Thanh 2. PGS.TS. Trần Ngọc Đức

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Nhà rông của người Xơ Đăng ở huyện Đăk Tô tỉnh Kon Tum

Người thực hiện: Rơ Đam Bích Ngọc
Người hướng dẫn: PGS.TS. Đỗ Hồng Kỳ

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Viện trợ phát triển chính thức của Liên minh châu Âu cho châu Phi từ năm 2000 đến nay

Người thực hiện: Kiều Thanh Nga
Người hướng dẫn: 1. GS.TS.. Đỗ Đức Bình 2. PGS.TS. Bùi Nhật Quang

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Nghiên cứu văn bia Thừa Thiên Huế

Người thực hiện: Đoàn Trung Hữu
Người hướng dẫn: 1. PGS.TS. Trịnh Khắc Mạnh 2. PGS.TS. Nguyễn Thị Oanh

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Thể tài du ký văn xuôi chữ Hán thế kỉ XVIII - XIX

Người thực hiện: Hà Thị Thanh Nga
Người hướng dẫn: 1. PGS.TS. Nguyễn Hữu Sơn 2. PGS.TS. Biện Minh Điền

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Liêu Trai chí dị của Bồ Tùng Linh và những ảnh hưởng đối với văn học Việt Nam 1930-1945

Người thực hiện: Trần Thị Hồng Liễu
Người hướng dẫn: PGS. TS. Phan Trọng Thưởng

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Đầu tư trực tiếp của doanh nghiệp nhà nước Việt Nam vào Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào

Người thực hiện: Nguyễn Văn Thắng
Người hướng dẫn: 1. PGS.TS. Nguyễn Trọng Xuân 2. PGS.TS. Nguyễn Xuân Khoát

Chuyên ngành: Khác
Mã số: