Luận án, luận văn, đề tài khoa học

Quán ngữ tiếng Việt dưới góc độ ngôn ngữ học tri nhận

Người thực hiện: Đoàn Thị Thu Hà
Người hướng dẫn: GS.TS. Nguyễn Văn Hiệp

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Vấn đề bảo vệ môi trường tự nhiên trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa ở Việt Nam hiện nay

Người thực hiện: Nguyễn Thị Nga
Người hướng dẫn: 1. TS. Nguyễn Đình Hòa 2. TS. Nguyễn Thị Lan Hương

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Cấu tạo động ngữ tiếng Việt dưới góc độ ngôn ngữ học tri nhận trên cơ sở cứ liệu ngôn ngữ trẻ em

Người thực hiện: Quách Thị Bích Thủy
Người hướng dẫn: GS.TS. Nguyễn Văn Hiệp

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan ở Việt Nam Những vấn đề lý luận và thực tiễn

Người thực hiện: Kim Long Biên
Người hướng dẫn: GS.TS. Võ Khánh Vinh

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Miếu Nhị Phủ Quận 5 Tp. HCM trong bối cảnh miếu của người Hoa Phúc Kiến ở Nam bộ

Người thực hiện: Đặng Hoàng Lan
Người hướng dẫn: 1. PGS.TS. Phạm An 2. TS. Võ Công Nguyện

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Các quan hệ sản xuất ở Vĩnh Long hiện nay thực trạng và giải pháp

Người thực hiện: Trần Văn Rón
Người hướng dẫn: PGS.TSKH. Lương Đình Hải

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Lợi ích kinh tế xã hội của việc khai thác đường cao tốc tại Việt Nam Trường hợp đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương

Người thực hiện: Hoàng Văn Long
Người hướng dẫn: 1. TS. Trần Đăng Thịnh 2. TS. Phí Vĩnh Tường

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ngành Dệt May Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế

Người thực hiện: Phạm Xuân Thu
Người hướng dẫn: 1. PGS.TS. Võ Phước Tấn 2. TS. Trần Thị Minh Ngọc

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Phát triển công nghiệp và dịch vụ văn hóa Việt Nam trong bối cảnh đẩy mạnh hội nhập quốc tế Quan điểm - định hướng - giải pháp

Người thực hiện: Phạm Văn Thủy
Người hướng dẫn: 1. GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng 2. TS. Bùi Trường Giang

Chuyên ngành: Khác
Mã số: