Luận án, luận văn, đề tài khoa học

Đặc trưng nghệ thuật tiểu thuyết của nhà văn Lào Suvănthon Bupphanuvông

Người thực hiện: Lê Thị Hòa
Người hướng dẫn: GS.TS. Nguyễn Đức Ninh

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Đặc điểm của tiếng Anh giao tiếp Nghiên cứu ứng dụng dạy tiếng Anh cho các lớp không chuyên ngữ tại Trường Đại học Quảng Bình

Người thực hiện: Lê Thị Hằng
Người hướng dẫn: PGS.TS. Vũ Thị Thanh Hương

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Lối sống người dân làng chài hiện nay Nghiên cứu trường hợp tại xã Đoàn Xá huyện Kiến Thụy và phường Ngọc Sơn quận Kiến An Hải Phòng

Người thực hiện: Vũ Thị Hạnh
Người hướng dẫn: 1. TS. Đào Thị Minh Hương 2. PGS.TS. Mai Quỳnh Nam

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Cấu trúc formant của nguyên âm tiếng Việt trong kết hợp với âm tắc và thanh điệu

Người thực hiện: Vũ Thị Hải Hà
Người hướng dẫn: PGS.TS. Vũ Kim Bảng

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Phát triển lực lượng lao động công nghiệp tỉnh Đồng Nai đến năm 2020

Người thực hiện: Cảnh Chí Hoàng
Người hướng dẫn: 1. PGS.TS. Hồ Trọng Viện 2. PGS.TS. Nguyễn Tiến Dũng

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Tác động của chính sách cải lương hương chính đến đời sống làng xã ở tỉnh Hà Đông trong thời kỳ Pháp thuộc

Người thực hiện: Nguyễn Thị Lệ Hà
Người hướng dẫn: PGS.TS. Trần Đức Cường

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Sự chuyển biến của quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Trung Quốc từ năm 1802 đến năm 1885

Người thực hiện: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Người hướng dẫn: PGS.TS. Trần Thị Vinh

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Ẩn dụ tri nhận trong ca từ Trịnh Công Sơn

Người thực hiện: Nguyễn Thị Bích Hạnh
Người hướng dẫn: PGS.TS. Đỗ Việt Hùng

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Nghiên cứu đặc điểm ngôn ngữ của một số nhóm nhập cư đến thành phố Vinh

Người thực hiện: Phan Xuân Phồn
Người hướng dẫn: PGS.TS. Vũ Kim Bảng

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Vấn đề mâu thuẫn dân tộc trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa vùng Tây Nam Bộ

Người thực hiện: Đặng Phú Thâu
Người hướng dẫn: 1. PGS.TS. Vũ Văn Gầu 2. TS. Phạm Ngọc Đỉnh

Chuyên ngành: Khác
Mã số: