Luận án, luận văn, đề tài khoa học

Hoàn thiện tổ chức và hoạt động của Sở ngoại vụ ở nước ta trong giai đoạn hiện nay

Người thực hiện: Nguyễn Thị Cẩm
Người hướng dẫn: PGS.TS Trương Đắc Linh

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Thực hiện pháp luật về hòa giải cơ sở ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long

Người thực hiện: Đồng Việt Phương
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Tất Viễn

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Đấu tranh phòng chống tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Người thực hiện: Nguyễn Thị Phương Thảo
Người hướng dẫn: GS.TS Võ Khánh Vinh

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Vai trò của chính sách tài chính trong quản lý hoạt động khai thác khoáng sản ở Việt Nam theo định hướng phát triển bền vững

Người thực hiện: Lại Văn Mạch
Người hướng dẫn: 1. TS. Nguyễn Thắng 2. TS. Trần Ngọc Ngoạn

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Phòng ngừa tội phá hủy công trình phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia ở Việt Nam

Người thực hiện: Nguyễn Đình Tự
Người hướng dẫn: PGS.TS. Trần Đình Nhã

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Thi hành bản án quyết định của tòa án về giải quyết tranh chấp trong kinh doanh thương mại ở Việt Nam hiện nay

Người thực hiện: Lê Vĩnh Châu
Người hướng dẫn: 1. PGS.TS. Nguyễn Thị Hoài Phương 2. PGS.TS. Nguyễn Am Hiểu

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Tư tưởng thân dân trong Nho giáo sơ kỳ và những biểu hiện của nó dưới chế độ phong kiến Việt Nam từ thế kỷ X đến thế kỷ XV

Người thực hiện: Hoàng Ngọc Thắng
Người hướng dẫn: PGS.TS. Trần Nguyên Việt

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Giải pháp thúc đẩy liên kết kinh tế vùng ở Tây Nguyên

Người thực hiện: Phạm Thị Vân
Người hướng dẫn: PGS.TS. Bùi Quang Tuấn

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Những yếu tố tâm lý thúc đẩy việc nâng cao trình độ của cán bộ quản lý

Người thực hiện: Lê Thị Thủy
Người hướng dẫn: PGS.TS. Lê Ngọc Lan

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Phát triển vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Người thực hiện: Nguyễn Văn Phước
Người hướng dẫn: GS.TS. Đỗ Hoài Nam

Chuyên ngành: Khác
Mã số: