Luận án, luận văn, đề tài khoa học

Đặc điểm ngữ âm tiếng Sơn Tây

Người thực hiện: Nguyễn Tài Thái
Người hướng dẫn: PGS.TS. Vũ Kim Bảng

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Quyền tham gia quản lý nhà nước của công dân Việt Nam những vấn đề lý luận và thực tiễn

Người thực hiện: Phạm Tuấn Anh
Người hướng dẫn: 1. PGS.TS. Bùi Nguyên Khánh 2. PGS.TS. Hồ Việt Hạnh

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Trống đồng Đông Sơn ở Hà Nội

Người thực hiện: Vũ Thúy Hạnh
Người hướng dẫn: PGS.TS. Trịnh Sinh

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường ở thủ đô Hà Nội

Người thực hiện: Nguyễn Tất Thắng
Người hướng dẫn: 1. GS.TS. Nguyễn Đình Kháng 2. TS. Trần Ngọc Ngoạn

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Mỹ cảm về sự không tịch trong thơ Thiền thời Lý Trần ở Việt Nam

Người thực hiện: Võ Phước Lộc
Người hướng dẫn: 1. PGS.TS. Đoàn Thị Thu Vân 2. TS. Phan Công Danh

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Nghiên cứu chuỗi giá trị ngành chè tỉnh Thái Nguyên

Người thực hiện: Đỗ Thùy Ninh
Người hướng dẫn: PGS.TS. Trần Thị Minh Châu

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Lịch sử tiếp nhận tác phẩm Nguyễn Đình Chiểu

Người thực hiện: Lê Văn Hỷ
Người hướng dẫn: 1. PGS.TS. Huỳnh Văn Vân 2. TS. Hà Thanh Vân

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Những yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn cơ sở y tế của bệnh nhân

Người thực hiện: Nguyễn Văn Dư
Người hướng dẫn: 1. TS. Nguyễn Hữu Dũng 2. TS. Từ Văn Bình

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Các yếu tố ảnh hưởng đến thái độ và hành vi quan hệ tình dục trước hôn nhân của thanh niên Trường hợp Hà Nội

Người thực hiện: Phạm Quỳnh Hương
Người hướng dẫn: PGS.TS. Vũ Tuấn Huy

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Quan hệ Trung Quốc Nhật Bản sau Chiến tranh lạnh từ năm 1991 đến năm 2010

Người thực hiện: Quách Quang Hồng
Người hướng dẫn: PGS.TSKH. Trần Khánh

Chuyên ngành: Khác
Mã số: