Luận án, luận văn, đề tài khoa học

Ảnh hưởng của tư duy kinh nghiệm đối với công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay

Người thực hiện: N/A
Người hướng dẫn: N/A

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Nghèo và phân hóa giàu nghèo tại khu vực đồng bào khmer tập trung sinh sống ở đồng bằng Sông Cửu Long

Người thực hiện: Mai Chiếm Hiếu
Người hướng dẫn: 1. PGS.TS. Bùi Quang Tuấn 2. PGS.TS Trần Hữu Quang

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Giáo dục pháp luật cho sinh viên các trường đại học không chuyên luật ở Việt Nam

Người thực hiện: Phan Hồng Dương
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thị Việt Hương

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Tín ngưỡng Thiên Hậu ở Việt Nam

Người thực hiện: Phan Thị Hoa Lý
Người hướng dẫn: GS.TS. Ngô Đức Thịnh

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Ứng xử trong gia đình người Việt vùng đồng bằng sông Cửu Long Nghiên cứu trường hợp tại Sóc Trăng

Người thực hiện: Vũ Thị Phương
Người hướng dẫn: 1. PGS.TS. Phạm An 2. TS. Phú Văn Hẳn

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Thực hiện pháp luật về giáo dục trong các trường đại học ở Việt Nam hiện nay

Người thực hiện: Vũ Thị Hồng Vân
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thị Việt Hương

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Nghiên cứu văn bia tỉnh Ninh Bình

Người thực hiện: Nguyễn Kim Măng
Người hướng dẫn: 1. PGS.TS. Phạm Thị Thùy Vinh 2. PGS.TS. Đinh Khắc Thuân

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Hòa giải trong giải quyết tranh chấp đất đai ở Việt Nam hiện nay

Người thực hiện: Phạm Thị Hương Lan
Người hướng dẫn: PGS.TS. Trần Đình Hảo

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Nghiên cứu văn bia hán nôm tỉnh Quảng Nam

Người thực hiện: Nguyễn Hoàng Thân
Người hướng dẫn: 1. PGS.TS. Trịnh Khắc Mạnh 2. TS. Nguyễn Hữu Mùi

Chuyên ngành: Khác
Mã số: