Luận án, luận văn, đề tài khoa học

Nâng cao hiệu quả hoạt động thôn tính và sáp nhập M A tại Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế

Người thực hiện: Đỗ Thị Ngọc Trang
Người hướng dẫn: 1. PGS.TS. Nguyễn Duy Dũng 2. TS. Nguyễn Bình Giang

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Thơ nữ Việt Nam hiện đại Từ đầu thế kỷ XX đến nay

Người thực hiện: rần Thị Kim
Người hướng dẫn: PGS.TS. Lưu Khánh Thơ

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Nguyên tắc bình đẳng trong luật tố tụng hình sự Việt Nam Những vấn đề lý luận và thực tiễn

Người thực hiện: Nguyễn Đức Hạnh
Người hướng dẫn: PGS.TS. Hoàng Thị Minh Sơn

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Pháp luật về nhân tài ở Việt Nam hiện nay

Người thực hiện: Nguyễn Thế Tâm
Người hướng dẫn: PGS.TS. Vũ Thư

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Phát triển bền vững trong vùng đồng bào dân tộc Khmer tỉnh Trà Vinh

Người thực hiện: Bùi Thiết Côn
Người hướng dẫn: PGS.TS. Phạm Văn Đức

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Thực hiện pháp luật về đăng ký quyền sử dụng đất quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Người thực hiện: Hồ Quang Huy
Người hướng dẫn: PGS.TS. Phạm Hữu Nghị

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Võ Bình Định từ góc nhìn văn hóa dân gian

Người thực hiện: Trần Thị Huyền Trang
Người hướng dẫn: PGS.TS. Trần Thị An

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Kỹ năng thực hành nghề của sinh viên cơ khí

Người thực hiện: Trần Thị Thu Hằng
Người hướng dẫn: 1. PGS.TS. Nguyễn Hữu Thụ 2. PGS.TS. Lê Văn Hảo

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Thiết chế chính trị pháp lý Việt Nam thời Lê Sơ 1428-1527 và các giá trị của nó

Người thực hiện: Trương Vĩnh Khang
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thị Việt Hương

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Kĩ năng cơ bản của giáo sinh trong thực tập sư phạm

Người thực hiện: N/A
Người hướng dẫn: 1. PGS.TS. Lã Thị Thanh Thủy 2. TS. Nguyễn Phụ Thông Thái

Chuyên ngành: Khác
Mã số: