Luận án, luận văn, đề tài khoa học

Mạng lưới kinh doanh phế liệu của người Hoa tại Thành phố Hồ Chí Minh sau năm 1975

Người thực hiện: Lư Nguyễn Xuân Vũ
Người hướng dẫn: 1. TS. Phan Văn Dốp 2. TS. Võ Công Nguyện

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Đặc điểm giao tiếp của học sinh Trung học cơ sở người dân tộc Chăm

Người thực hiện: Trần Thị Xuyến
Người hướng dẫn: 1. PGS.TS. Nguyễn Thị Hoa 2. TS. Đỗ Ngọc Khanh

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Thể ký trong tiến trình hiện đại hóa văn học Việt Nam nửa đầu thế kỳ XX

Người thực hiện: Nguyễn Thị Thúy Hồng
Người hướng dẫn: PGS.TS. Vũ Tuấn Anh

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Nghi lễ gia đình của nhóm Tày Đeng ở huyện Sầm Tớ tỉnh Hủa Phăn Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

Người thực hiện: Khammanh SIPHANHXAY
Người hướng dẫn: 1. PGS.TS. Phạm Quang Hoan 2. TS. Vi Văn An

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Hiện tượng chuyển thể từ văn học sang điện ảnh ở Việt Nam Nghiên cứu liên văn bản

Người thực hiện: Lê Thị Dương
Người hướng dẫn: PGS.TS. Trịnh Bá Đĩnh

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Phong cách ngôn ngữ hành chính

Người thực hiện: Phạm Thị Ninh
Người hướng dẫn: GS.TS. Nguyễn Đức Tồn

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Chuyển biến kinh tế - xã hội thành phố Buôn Ma Thuột từ năm 1975 đến năm 2010

Người thực hiện: Lương Thy Cân
Người hướng dẫn: 1. PGS.TS. Nguyễn Văn Nhật 2. TS. Nguyễn Văn Chiến

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Đặc trưng bút pháp hậu hiện đại trong tiểu thuyết Paul Auster

Người thực hiện: Nguyễn Thị Thanh Hiếu
Người hướng dẫn: GS.TS. Lê Huy Bắc

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Mối quan hệ giữa văn học dân gian và văn học viết nhìn từ góc độ dịch chuyển không gian trong truyện cổ tích và truyện truyền kỳ Việt Nam

Người thực hiện: Nguyễn Thị Kim Ngân
Người hướng dẫn: PGS.TS. Trần Thị An

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Yếu tố hậu hiện đại trong tiểu thuyết của Haruki Murakami

Người thực hiện: Lê Thị Diễm Hằng
Người hướng dẫn: PGS.TS. Trương Đăng Dung

Chuyên ngành: Khác
Mã số: