Luận án, luận văn, đề tài khoa học

Vấn đề xã hội hóa giáo dục trong điều kiện Việt Nam hiện nay

Người thực hiện: Phạm Thị Thu Hương
Người hướng dẫn: PGS.TS. Vũ Văn Viên

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Sự lựa chọn giá trị của thanh niên làng nghề vùng Đồng bằng sông Hồng hiện nay

Người thực hiện: Trương Thị Thu Thủy
Người hướng dẫn: GS.TS. Tô Duy Hợp

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Vấn đề giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của người Khmer trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay

Người thực hiện: Nguyễn Tiến Dũng
Người hướng dẫn: GS.TS. Hồ Sỹ Quý

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hành vi làm ô nhiễm môi trường gây ra ở Việt Nam

Người thực hiện: Bùi Kim Hiếu
Người hướng dẫn: PGS.TS. Hà Thị Mai Hiên

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Thần thoại về mặt trời ở Việt Nam

Người thực hiện: Nguyễn Thị Thanh Trâm
Người hướng dẫn: PGS.TS. Trần Thị An

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Diễn ngôn hiện thực trong văn học những vấn đề lý thuyết và lịch sử

Người thực hiện: Trần Thiện Khanh
Người hướng dẫn: PGS.TS. La Khắc Hòa

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường trong tiến trình công nghiệp hóa hiện đại hóa vùng đồng bằng sông Cửu Long hiện nay

Người thực hiện: Huỳnh Cẩm Thanh
Người hướng dẫn: PGS.TS. Đặng Hữu Toàn

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Quyền con người được sống trong môi trường trong lành ở Việt Nam

Người thực hiện: Phạm Thị Tính
Người hướng dẫn: PGS.TS. Đinh Ngọc Vượng

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Hoàn thiện pháp luật cạnh tranh ở Việt Nam hiện nay

Người thực hiện: Bùi Thị Long
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Như Phát

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Mâu thuẫn về lợi ích giữa các nhóm xã hội trong quá trình phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay

Người thực hiện: Trần Thị Bích Huệ
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hà

Chuyên ngành: Khác
Mã số: