Luận án, luận văn, đề tài khoa học

Những thay đổi trong hoạt động kiểm toán nhà nước của Trung Quốc từ khi gia nhập WTO và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Người thực hiện: Đặng Thị Hoàng Liên
Người hướng dẫn: 1. PGS.TS. Lê Huy Trọng 2. PGS.TS. Bùi Quang Thuấn

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Chính sách phát triển kinh tế của Thái Lan dưới thời thủ tướng Thaksin Shinawatra

Người thực hiện: Nguyễn Ngọc Lan
Người hướng dẫn: 1. PGS.TS. Hoàng Thị Thanh Nhàn 2. TS. Nguyễn Bình Giang

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Truyện kể dân gian các dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc Việt Nam

Người thực hiện: Nguyễn Thị Minh Thu
Người hướng dẫn: 1. PGS.TS. Nguyễn Thị Huế 2. PGS.TS Nguyễn Hồng Phương

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Triết học thực tiễn của chủ nghĩa hiện sinh và những giá trị hạn chế của nó

Người thực hiện: Trần Thị ĐIểu
Người hướng dẫn: 1. PGS.TS. Đỗ Minh Hợp r n2. PGS.TS. Nguyễn Đình Tường

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Văn xuôi Việt Nam thời kỳ hậu chiến 1975-1985

Người thực hiện: Ngô Thu Thủy
Người hướng dẫn: PGS.TS. Phan Trọng Thưởng

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Đạo đức Phật giáo với công tác giáo dục thanh thiếu niên tín đồ Phật giáo TT Huế hiện nay

Người thực hiện: Ngô Văn Trân
Người hướng dẫn: 1. PGS.TS. Hoàng Thị Thơ 2. PGS.TS. Nguyễn Tiến Dũng

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Biến đổi văn hóa trong cộng đồng dân cư vùng đô thị hóa Nghiên cứu trường hợp tại phường Định Công và xã Minh Khai Hà Nội

Người thực hiện: Nguyễn Đình Tuấn
Người hướng dẫn: 1. PGS.TS. Lâm Bá Nam 2. TS. Đào Thị Minh Hương

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Hôn nhân và gia đình của người Brâu ở Làng Đắc Mế Xã ờ Y huyện Ngọc Hồi tình Kon Tum

Người thực hiện: Bùi Ngọc Quang
Người hướng dẫn: 1. PGS.TS. Lâm Bá Nam 2. TS. Trần Văn Hà

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Lễ hội truyền thống của người Cao Lan ở tỉnh Tuyên Quang

Người thực hiện: Đặng Chí Thông
Người hướng dẫn: 1. PGS.TS. Phạm Quang Hoan 2. PGS.TS. Hà Đình Thành

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Quá trình triển khai chính sách về biển của Việt Nam từ năm 1986 đến năm 2010

Người thực hiện: Nguyễn Thanh Minh
Người hướng dẫn: 1. GS. Vũ Dương Ninh 2. PGS.TSKH. Trần Khánh

Chuyên ngành: Khác
Mã số: