Luận án, luận văn, đề tài khoa học

Đời sống văn hóa tinh thần của cộng đồng người Việt ở Đông Bắc Thái Lan trường hợp tỉnh Sakôn Nakhon

Người thực hiện: Nguyễn Hồng Quang
Người hướng dẫn: 1.PGS.TS. Ngô Văn Doanh 2. PGS.TS. Phạm Quang Hoan

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Địa danh có nguồn gốc ngôn ngữ dân tộc thiểu số ở Tây Thừa Thiên Huế

Người thực hiện: Trần Văn Sáng
Người hướng dẫn: 1. PGS.TS. Nguyễn Tương Lai 2. PGS.TS. Đoàn Văn Phúc

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Thái độ kỳ thị của cộng đồng dân cư đối với người nhiễm HIV AIDS

Người thực hiện: Đỗ Thị Thanh Hà
Người hướng dẫn: 1. GS.TS. Nguyễn Ngọc Phú 2. PGS.TS. Lê Thị Thanh Hương

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Tang ma của người Tày ở tỉnh Bắc Kạn

Người thực hiện: Lương Thị Hạnh
Người hướng dẫn: 1. PGS.TS. Phạm Quang Hoan 2. PGS.TS. Đàm Thị Uyên

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Đặc điểm ngữ nghĩa - ngữ pháp của vị từ quá trình Tiếng Việt

Người thực hiện: Trương Thị Thu Hà
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Hồng Cồn

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Đặc trưng phản ánh hiện thực của tiểu thuyết Việt Nam

Người thực hiện: Bùi Như Hải
Người hướng dẫn: PGS.TS. Hồ Thế Hà

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Tư vấn hướng nghiệp cho học sinh trunh học phổ thông

Người thực hiện: Phạm Ngọc Linh
Người hướng dẫn: GS.TS. Trần Thị Minh Đức

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Giải quyết khiếu kiện hành chính trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền ở Việt Nam

Người thực hiện: Nguyễn Danh Tú r n
Người hướng dẫn: 1. PGS.TS. Chu Hồng Thanh 2. TS. Lê Hồng Sơn

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Lịch sử Việt Nam Cận đại và Hiện đại

Người thực hiện: Nguyễn Thị Huyền
Người hướng dẫn: PGS.TS. Tạ Thị Thủy

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Phát triển kinh tế xã hội cùng Tam giác Việt Nam - Lào - Campuchia

Người thực hiện: Lê Phương Hòa
Người hướng dẫn: 1.PGS.TS. Nguyễn Duy Dũng 2. TS. Lê Thị Ái Lâm

Chuyên ngành: Khác
Mã số: