Luận án, luận văn, đề tài khoa học

Việc làm cho lao động nông thôn tỉnh Nam Định trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa

Người thực hiện: Phạm Văn
Người hướng dẫn: 1. TS. Trần Thị Minh Ngọc 2. TS. Trần Ngọc Ngoạn

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Tổ chức Phật giáo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam ở vùng núi phía Bắc nước ta hiện nay

Người thực hiện: Đồng Văn Thu Thích Gia Quang
Người hướng dẫn: 1. TS. Nguyễn Quốc Tuấn 2. PGS. TS. Nguyễn Hồng Dương

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Đạo Cao Đài ở Nam Bộ Tổ chức đời sống cộng đồng và những đặc trưng văn hóa

Người thực hiện: Nguyễn Mạnh Tiến
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Châm

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Bản sắc tộc người di sản văn hóa và du lịch Nghiên cứu trường hợp người Mường và người Thái Hòa Bình

Người thực hiện: Nguyễn Tuệ Chi
Người hướng dẫn: 1. TS. Hoàng Cầm 2. TS. Đặng Thị Diệu Trang

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Nghiên cứu biểu hiện cảm xúc của trẻ mẫu giáo trong hoạt động vui chơi

Người thực hiện: Lê Thị Luận
Người hướng dẫn: PGS.TS. Ngô Công Hoàn

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Lễ hội dân gian của người Khmer ở Nam Bộ

Người thực hiện: Nguyễn Thanh Luân
Người hướng dẫn: TS. Phú Văn Hẳn PGS. TS. Nguyễn Tri Nguyên

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Đối chiếu các yếu tố danh hóa trong tiếng Nhật và tiếng Việt

Người thực hiện: Trần Thị Minh Phương
Người hướng dẫn: PGS. TS Nguyễn Thị Bích Hà

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Các tội phạm về khủng bố trong luật hình sự Việt Nam

Người thực hiện: Đỗ Khắc
Người hướng dẫn: PGS. TS. Hồ Sỹ Sơn

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Phát triển nguồn lực con người trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa ở các tỉnh miền núi phía Bắc nước ta hiện nay

Người thực hiện: Lê Tuấn Ngọc
Người hướng dẫn: 1. TS. Nguyễn Đình Hòa 2. TS. Nguyễn Thị Lan Hương

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Sáng tác của Vũ Trọng Phụng nhìn từ Phê bình phân tâm học

Người thực hiện: Vũ Thị Trang
Người hướng dẫn: PGS.TS. Phan Trọng Thưởng

Chuyên ngành: Khác
Mã số: