Luận án, luận văn, đề tài khoa học

Nghiên cứu chữ Nôm khắc trên bia đá Từ thế kỷ XII đến đầu thế kỷ XX

Người thực hiện: Đỗ Thị Bích Tuyển
Người hướng dẫn: 1. PGS.TS. Trịnh Khắc Mạnh 2. TS. Nguyễn Thị Lâm

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Bản sắc dân tộc trong ca khúc mới Việt Nam

Người thực hiện: Trần Bảo Lân
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thụy Loan

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Tranh chấp đất đai và giải quyết tranh chấp đất đai bằng tòa án ở nước ta

Người thực hiện: Mai Thị Tú Oanh
Người hướng dẫn: PGS.TS. Phạm Hữu Nghị

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Hệ thống thể loại truyền thống trong Thơ mới 1932-1945

Người thực hiện: Biện Thị Quỳnh Nga
Người hướng dẫn: 1. PGS.TS. Phan Trọng Thưởng 2. PGS.TS. Lưu Khánh Thơ

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Hát Đúm của người Việt ở Bắc Bộ

Người thực hiện: Nguyễn Đỗ Hiệp
Người hướng dẫn: 1. GS.TS. Lê Hồng Lý 2. PGS.TS. Lê Văn Toàn

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Những biến đổi về kinh tế - xã hội ở nông thôn tỉnh Đồng Tháp từ năm 1975 đến năm 2010

Người thực hiện: Nguyễn Thị Thu Nga
Người hướng dẫn: PGS.TS. Trần Đức Cường

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Nghiên cứu hành vi văn minh đô thị của thanh niên thành phố Hồ Chí Minh

Người thực hiện: Lê Thị Linh Trang
Người hướng dẫn: PGS.TS. Trần Quốc Khánh

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Hoàn thiện pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ở Việt Nam hiện nay

Người thực hiện: Nguyễn Thị Thư
Người hướng dẫn: 1. GS.TS. Mai Hồng Quỳ 2. PGS.TS. Bùi Nguyên Khánh

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Tự điều chỉnh xúc cảm của người làm tham vấn tâm lý

Người thực hiện: Võ Thị Tường Vy
Người hướng dẫn: 1. PGS.TS. Lê Thị Thanh Hương 2. TS. Nguyễn Kim Quý

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa

Người thực hiện: Hoàng Thị Hạnh
Người hướng dẫn: PGS TSKH. Lương Đình Hải

Chuyên ngành: Khác
Mã số: