Luận án, luận văn, đề tài khoa học

Truyền thống tôn giáo từ năm 1990 đến nay qua khảo sát trường hợp phật giáo và công giáo

Người thực hiện: Nguyễn Thúy Hà
Người hướng dẫn: 1. TS. Nguyễn Quốc Tuấn 2. PGS.TS. Phạm Minh Sơn

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Âm nhạc trong nghi lễ Phật giáo ở Hà Nội

Người thực hiện: Nguyễn Đình Lâm
Người hướng dẫn: 1. PGS. TS. Lê Văn Toàn 2. TS. Nguyễn Mạnh Cường

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Nghiên cứu cách ứng phó của người bệnh nghiện rượu với nhứng khó khăn trong cuộc sống

Người thực hiện: Nguyễn Thị Hương
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Sinh Phúc

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Cách mạng năm 1932 ở Xiêm Thái Lan - Tích chất và ý nghĩa lịch sử

Người thực hiện: Kim Ngọc Thu Trang
Người hướng dẫn: 1. PGS.TS. Lê Trung Dũng 2. TS. Nguyễn Thị Hồng Vân

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Tín ngưỡng tôn giáo ở Vĩnh Phúc hiện nay Thực trạng đặc điểm và những vấn đề đặt ra

Người thực hiện: Lê Thị Vân Anh
Người hướng dẫn: 1. TS. Nguyễn Mạnh Cường 2. TS. Nguyễn Văn Dũng

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Quản lý kinh tế biển Kinh nghiệm quốc tế và vận dụng vào Việt Nam

Người thực hiện: Lại Lâm Anh
Người hướng dẫn: 1. PGS.TS. Nguyễn Thanh Đức 2. PGS.TS. Bùi Tất Thắng

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Những thay đổi về kỹ thuật chất liệu trong nghệ thuật sơn mài Việt Nam hiện đại

Người thực hiện: Lê Thanh Hương
Người hướng dẫn: PGS. Nguyễn Lương Tiểu Bạch

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Nghiên cứu những biểu hiện xúc cảm tiêu cực trong hoạt động học tập của học sinh tiểu học

Người thực hiện: Lê Mỹ Dung
Người hướng dẫn: PGS.TS. Đào Thị Oanh

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Tỉnh Bắc Kạn trong căn cứ địa Việt Bắc từ năm 1942 đến năm 1954

Người thực hiện: Âu Thị Hồng Thắm
Người hướng dẫn: 1. PGS.TS. Nguyễn Ngọc Mão 2. PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Chi

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Cơ cấu kinh tế xã hội và văn hóa xã Hoằng Lộc Hoằng Hóa Thanh Hóa thời kì trung đại

Người thực hiện: Mai Phương Ngọc
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Minh Tường

Chuyên ngành: Khác
Mã số: