Luận án, luận văn, đề tài khoa học

Thi hành án treo từ thực tiễn tỉnh Hưng Yên

Người thực hiện: N/A
Người hướng dẫn: N/A

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp từ thực tiễn Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam

Người thực hiện: N/A
Người hướng dẫn: N/A

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Vận chuyển và Giao nhận Toàn Cầu Việt

Người thực hiện: N/A
Người hướng dẫn: N/A

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Phát triển đội ngũ giảng viên lý luận chính trị từ thực tiễn tỉnh Lào Cai

Người thực hiện: N/A
Người hướng dẫn: N/A

Chuyên ngành: Khác
Mã số: