Luận án, luận văn, đề tài khoa học

Tổ chức và hoạt động của Thanh tra Bộ Công an

Người thực hiện: N/A
Người hướng dẫn: N/A

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Quyền kháng cáo của bị cáo trong Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn Quận 10 Thành phố Hồ Chí Minh

Người thực hiện: N/A
Người hướng dẫn: N/A

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân các cấp từ thực tiễn tỉnh Long An

Người thực hiện: N/A
Người hướng dẫn: N/A

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Tội phá hoại chính sách đoàn kết theo pháp luật hình sự Việt Nam

Người thực hiện: N/A
Người hướng dẫn: N/A

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Chức năng bào chữa của Luật sư trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự từ thực tiễn thành phố Hà Nội

Người thực hiện: N/A
Người hướng dẫn: N/A

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Hóa đơn thuế theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh

Người thực hiện: N/A
Người hướng dẫn: N/A

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Các tình tiết giảm nhẹ TNHS theo pháp luật hình sự Việt Nam từ thực tiễn huyện Bù Đăng tỉnh Bình Phước

Người thực hiện: N/A
Người hướng dẫn: N/A

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Các tội xâm phạm tình dục trẻ em theo pháp luật hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh

Người thực hiện: N/A
Người hướng dẫn: N/A

Chuyên ngành: Khác
Mã số: