Luận án, luận văn, đề tài khoa học

Chính sách việc làm đối với lao động có tay nghề từ thực tiễn tỉnh Bình Dương

Người thực hiện: N/A
Người hướng dẫn: N/A

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Quyền và nghĩa vụ của xã viên hợp tác xã theo pháp luật hợp tác xã từ thực tiễn tỉnh Sóc Trăng

Người thực hiện: N/A
Người hướng dẫn: N/A

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Hình phạt cải tạo không giam giữ theo pháp luật hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Phước

Người thực hiện: N/A
Người hướng dẫn: N/A

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Thực hiện chính sách phát triển cán bộ công chức từ thực tiễn huyện Dầu Tiếng tỉnh Bình Dương

Người thực hiện: N/A
Người hướng dẫn: N/A

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Loại trừ trách nhiệm hợp đồng do hoàn cảnh thay đổi trong thương mại quốc tế hàng hóa

Người thực hiện: N/A
Người hướng dẫn: N/A

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Hỗ trợ việc làm đối với người sau cai nghiện ma túy từ thực tiễn thành phố Hà Nội

Người thực hiện: N/A
Người hướng dẫn: N/A

Chuyên ngành: Khác
Mã số: