Luận án, luận văn, đề tài khoa học

Thực hiện chính sách công tác xã hội trong giảm nghèo bền vững từ thực tiễn tỉnh Bến Tre

Người thực hiện: N/A
Người hướng dẫn: N/A

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Quản lý nhà nước về văn hóa từ thực tiễn quận Cẩm Lệ thành phố Đà Nẵng

Người thực hiện: N/A
Người hướng dẫn: N/A

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Dịch vụ công tác xã hội đối với người cao tuổi từ thực tiễn Trung tâm công tác xã hội tỉnh Vĩnh Long

Người thực hiện: N/A
Người hướng dẫn: N/A

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Cơ chế một cửa ở cấp xã từ thực tiễn tỉnh Quảng Ngãi

Người thực hiện: N/A
Người hướng dẫn: N/A

Chuyên ngành: Khác
Mã số: