Luận án, luận văn, đề tài khoa học

Quyền kháng cáo của bị cáo trong Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn Quận 10 Thành phố Hồ Chí Minh

Người thực hiện: N/A
Người hướng dẫn: N/A

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân các cấp từ thực tiễn tỉnh Long An

Người thực hiện: N/A
Người hướng dẫn: N/A

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Tội phá hoại chính sách đoàn kết theo pháp luật hình sự Việt Nam

Người thực hiện: N/A
Người hướng dẫn: N/A

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Chức năng bào chữa của Luật sư trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự từ thực tiễn thành phố Hà Nội

Người thực hiện: N/A
Người hướng dẫn: N/A

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Hóa đơn thuế theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh

Người thực hiện: N/A
Người hướng dẫn: N/A

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Các tình tiết giảm nhẹ TNHS theo pháp luật hình sự Việt Nam từ thực tiễn huyện Bù Đăng tỉnh Bình Phước

Người thực hiện: N/A
Người hướng dẫn: N/A

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Các tội xâm phạm tình dục trẻ em theo pháp luật hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh

Người thực hiện: N/A
Người hướng dẫn: N/A

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Thi hành án treo từ thực tiễn tỉnh Hưng Yên

Người thực hiện: N/A
Người hướng dẫn: N/A

Chuyên ngành: Khác
Mã số: