Luận án, luận văn, đề tài khoa học

Quản lý nhà nước đối với quy hoạch sử dụng đất từ thực tiễn tỉnh Ninh Bình

Người thực hiện: N/A
Người hướng dẫn: N/A

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Phát triển kinh tế biển Hải Phòng trong bối cảnh hội nhập quốc tế

Người thực hiện: N/A
Người hướng dẫn: N/A

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế từ thực tiễn Thành phố Hà Nội

Người thực hiện: N/A
Người hướng dẫn: N/A

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Quyền TCTT về TTHC từ thực tiễn tỉnh Quảng Bình

Người thực hiện: N/A
Người hướng dẫn: N/A

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Pháp luật về bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất qua thực tiễn thị xã Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh

Người thực hiện: N/A
Người hướng dẫn: N/A

Chuyên ngành: Khác
Mã số: