Luận án, luận văn, đề tài khoa học

Quyền của người chuyển giới ở Việt Nam hiện nay

Người thực hiện: N/A
Người hướng dẫn: N/A

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Thưc hiện chính sách thi đua khen thưởng từ thực tiễn ở Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Người thực hiện: N/A
Người hướng dẫn: N/A

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Chế độ thi hành án phạt tù ở Việt Nam hiện nay

Người thực hiện: N/A
Người hướng dẫn: N/A

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Tổng hợp hình phạt theo Luật hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu 1

Người thực hiện: N/A
Người hướng dẫn: N/A

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Tội hiếp dâm trẻ em theo pháp luật hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hà Nội

Người thực hiện: N/A
Người hướng dẫn: N/A

Chuyên ngành: Khác
Mã số: