Luận án, luận văn, đề tài khoa học

Pháp luật về xử lý nợ thuế từ thực tiễn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Người thực hiện: N/A
Người hướng dẫn: N/A

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Giáo dục pháp luật từ thực tiễn tỉnh Cà Mau

Người thực hiện: N/A
Người hướng dẫn: N/A

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Chính sách ATVSLĐ từ thực tiễn tỉnh Bình Dương

Người thực hiện: N/A
Người hướng dẫn: N/A

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Bãi miễn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp theo pháp luật Việt Nam

Người thực hiện: N/A
Người hướng dẫn: N/A

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Quản lý Nhà nước về hôn nhân có yếu tố nước ngoài từ thực tiễn tỉnh Hậu Giang

Người thực hiện: N/A
Người hướng dẫn: N/A

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Thực hiện chính sách việc làm khi Nhà nước thu hồi đất từ thực tiễn Quận 2 Thành phố Hồ Chí Minh

Người thực hiện: N/A
Người hướng dẫn: N/A

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Phổ biến giáo dục pháp luật từ thực tiễn tỉnh Đồng Tháp

Người thực hiện: N/A
Người hướng dẫn: N/A

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Chính sách tôn giáo từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh

Người thực hiện: N/A
Người hướng dẫn: N/A

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Các tội hối lộ theo pháp luật hình sự Việt Nam từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh

Người thực hiện: N/A
Người hướng dẫn: N/A

Chuyên ngành: Khác
Mã số: