Luận án, luận văn, đề tài khoa học

Thực hiện chính sách phát triển kinh tế tư nhân từ thực tiễn quận Cẩm Lệ thành phố Đà Nẵng

Người thực hiện: N/A
Người hướng dẫn: N/A

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Phát triển bền vững du lịch vùng duyên hải Đông Bắc trong bối cảnh hội nhập quốc tế

Người thực hiện: Phạm Quế Anh
Người hướng dẫn: 1. PGS.TS. Phạm Trung Lương 2. TS. Vũ Trường Sơn

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Tội phạm trên địa bàn tỉnh Nam Định Tình hình nguyên nhân và giải pháp phòng ngừa

Người thực hiện: Vũ Văn Anh
Người hướng dẫn: PGS.TS. Phạm Văn Tỉnh

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Chế định án treo theo pháp luật hình sự Việt Nam từ thực tiễn Miền Trung và Tây Nguyên

Người thực hiện: Nguyễn Văn Bường
Người hướng dẫn: GS.TS. Võ Khánh Vinh

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Thực hiện chính sách dân tộc từ thực tiễn huyện Sơn Hà tỉnh Quảng Ngãi

Người thực hiện: N/A
Người hướng dẫn: N/A

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Đặc điểm trí tuệ xã hội của sinh viên sư phạm thành phố Hồ Chí Minh

Người thực hiện: Kiều Thị Thanh Trà
Người hướng dẫn: PGS.TS. Huỳnh Văn Sơn

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Thực hiện chính sách phát triển CNTT từ thực tiễn tỉnh Quảng Ngãi

Người thực hiện: N/A
Người hướng dẫn: N/A

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Giải pháp chính sách phát triển CBCC từ thực tiễn thành phố Đà Nẵng

Người thực hiện: N/A
Người hướng dẫn: N/A

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Thực hiện chính sách bảo vệ môi trường từ thực tiễn quận Ngũ Hành Sơn thành phố Đà Nẵng

Người thực hiện: N/A
Người hướng dẫn: N/A

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Thực hiện chính sách phát triển kinh tế biển từ thực tiễn huyện đảo Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi

Người thực hiện: N/A
Người hướng dẫn: N/A

Chuyên ngành: Khác
Mã số: