Luận án, luận văn, đề tài khoa học

Quyền ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân của công dân theo pháp luật Việt Nam

Người thực hiện: N/A
Người hướng dẫn: N/A

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Quản lý nhà nước về khuyến công từ thực tiễn tỉnh Tiền Giang

Người thực hiện: N/A
Người hướng dẫn: N/A

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Nguyên nhân và điều kiện của tình hình các tội xâm phạm tình dục trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Người thực hiện: N/A
Người hướng dẫn: N/A

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với xây dựng nông thôn mới từ thực tiễn Tây Nam bộ

Người thực hiện: N/A
Người hướng dẫn: N/A

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Nhân thân người phạm tội cướp giật tài sản trên địa bàn quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh

Người thực hiện: N/A
Người hướng dẫn: N/A

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Tranh luận tại phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự từ thực tiễn thành phố Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh Phúc

Người thực hiện: N/A
Người hướng dẫn: N/A

Chuyên ngành: Khác
Mã số: