Luận án, luận văn, đề tài khoa học

Thực hiện Chính sách giáo dục phổ thông từ thực tiễn thành phố Đà Nẵng

Người thực hiện: N/A
Người hướng dẫn: N/A

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Thực hiện chính sách về xây dựng gia đình văn hóa từ thực tiễn huyện Cẩm Thủy tỉnh Thanh Hoá

Người thực hiện: N/A
Người hướng dẫn: N/A

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao từ thực tiễn Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức

Người thực hiện: N/A
Người hướng dẫn: N/A

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Chính sách phát triển nguồn nhân lực từ thực tiễn tỉnh Vĩnh Phúc

Người thực hiện: N/A
Người hướng dẫn: N/A

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Giáo dục lý luận chính trị cho đội ngũ sĩ quan lực lượng vũ trang từ thực tiễn tỉnh Vĩnh Phúc

Người thực hiện: N/A
Người hướng dẫn: N/A

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Giải pháp chính sách phát triển du lịch từ thực tiễn tỉnh Quảng Nam

Người thực hiện: N/A
Người hướng dẫn: N/A

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Trách nhiệm dân sự trong vụ án hình sự từ thực tiễn tỉnh Hưng Yên

Người thực hiện: N/A
Người hướng dẫn: N/A

Chuyên ngành: Khác
Mã số: