Luận án, luận văn, đề tài khoa học

Công tác xã hội đối với người nghèo dân tộc thiểu số từ thực tiễn huyện Đăk Hà tỉnh Kon Tum

Người thực hiện: N/A
Người hướng dẫn: N/A

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Hỗ trợ việc làm đối với người nghiện ma túy sau cai nghiện từ thực tiễn tỉnh Vĩnh Long

Người thực hiện: N/A
Người hướng dẫn: N/A

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Công tác xã hội đối với người nghèo từ thực tiễn tỉnh Vĩnh Long

Người thực hiện: N/A
Người hướng dẫn: N/A

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Quản lý trường hợp đối với trẻ em mồ côi từ thực tiễn Trung tâm Công tác xã hội thành phố Cần Thơ

Người thực hiện: N/A
Người hướng dẫn: N/A

Chuyên ngành: Khác
Mã số: