Luận án, luận văn, đề tài khoa học

Quản lý nhà nước về công chứng từ thực tiễn tỉnh Quảng Ngãi

Người thực hiện: N/A
Người hướng dẫn: N/A

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Quản lý nhà nước về môi trường từ thực tế quận Hải Châu TP Đà Nẵng

Người thực hiện: N/A
Người hướng dẫn: N/A

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Quản trị tiền lương tại công ty cổ phần Việt KTV

Người thực hiện: N/A
Người hướng dẫn: N/A

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Quản lý nhà nước về bảo vệ công trình thủy lợi từ thực tiễn tỉnh Quảng Nam

Người thực hiện: N/A
Người hướng dẫn: N/A

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Tổ chức và hoạt động của HĐND cấp tỉnh từ thực tiễn tỉnh Quảng Trị

Người thực hiện: N/A
Người hướng dẫn: N/A

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Tổ chức và hoạt động của UBND cấp xã từ thực tiễn huyện Hòa Vang Thành phố Đà Nẵng

Người thực hiện: N/A
Người hướng dẫn: N/A

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Giám sát của Quốc hội đối với việc thực hiện quyền hành pháp ở nước ta hiện nay

Người thực hiện: N/A
Người hướng dẫn: N/A

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Quản lý nhà nước về hộ tịch cấp xã từ thực tiễn tỉnh Quảng Ngãi

Người thực hiện: N/A
Người hướng dẫn: N/A

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Phòng ngừa các tội xâm phạm sở hữu trên địa bàn huyện Thanh Oai thành phố Hà Nội

Người thực hiện: N/A
Người hướng dẫn: N/A

Chuyên ngành: Khác
Mã số: