Luận án, luận văn, đề tài khoa học

Công tác xã hội cá nhân đối với trẻ em khuyết tật vận động từ thực tiễn tỉnh Thanh Hóa

Người thực hiện: N/A
Người hướng dẫn: N/A

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Công tác xã hội nhóm đối với người cao tuổi từ thực tiễn Trung tâm Bảo trợ xã hội Tỉnh Bình Phước

Người thực hiện: N/A
Người hướng dẫn: N/A

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Hỗ trợ việc làm đối với người nghiện ma túy sau cai nghiện từ thực tiễn tỉnh Tiền Giang

Người thực hiện: N/A
Người hướng dẫn: N/A

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Công tác xã hội đối với phụ nữ nghèo đơn thân nuôi con từ thực tiễn tỉnh Điện Biên

Người thực hiện: N/A
Người hướng dẫn: N/A

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Quản lý Công tác xã hội đối với Người có công với cách mạng từ thực tiễn tỉnh Hà Tĩnh

Người thực hiện: N/A
Người hướng dẫn: N/A

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Phong cách nghệ thuật Nguyễn Quang Sáng

Người thực hiện: Lê Thị Phương
Người hướng dẫn: PGS.TS. Hà Công Tài

Chuyên ngành: Khác
Mã số: