Luận án, luận văn, đề tài khoa học

Chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án hình sự từ thực tiễn tỉnh Bắc Ninh

Người thực hiện: N/A
Người hướng dẫn: N/A

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Chủ thể của tội phạm theo pháp luật hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Đà Nẵng

Người thực hiện: N/A
Người hướng dẫn: N/A

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Quản lý nhà nước về an sinh xã hội từ thực tiễn quận Ngũ Hành Sơn

Người thực hiện: N/A
Người hướng dẫn: N/A

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Tổ chức và hoạt động của ủy ban nhân dân cấp xã từ thực tiễn huyện Yên Định tỉnh Thanh Hóa

Người thực hiện: N/A
Người hướng dẫn: N/A

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Đánh giá cán bộ công chức từ thực tiễn tỉnh Quảng Bình

Người thực hiện: N/A
Người hướng dẫn: N/A

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Tổ chức và hoạt động tiếp công dân từ thực tiễn quận Cẩm Lệ thành phố Đà Nẵng

Người thực hiện: N/A
Người hướng dẫn: N/A

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Quyết định hình phạt tù có thời hạn từ thực tiễn thành phố Đà Nẵng

Người thực hiện: N/A
Người hướng dẫn: N/A

Chuyên ngành: Khác
Mã số:

Giải quyết khiếu nại của Thanh tra cấp huyện từ thực tiễn thành phố Hà Nội

Người thực hiện: N/A
Người hướng dẫn: N/A

Chuyên ngành: Khác
Mã số: