Luận án, luận văn, đề tài khoa học

Phòng ngừa tình hình tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin và viễn thông ở Việt Nam hiện nay

Người thực hiện: Trần Đoàn Hạnh
Người hướng dẫn: PGS.TS. Trần Hữu Tráng

Chuyên ngành: Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm
Mã số: 9.38.01.05

Về hệ giá trị con người Việt Nam trong điều kiện hội nhập quốc tế hiện nay

Người thực hiện: Nguyễn Thị Hoàn
Người hướng dẫn: GS.TS. Hồ Sĩ Quý

Chuyên ngành: CNDVBC&CNDVLS
Mã số: 9.22.90.02

Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp ở Việt Nam hiện nay

Người thực hiện: Trần Thị Hoa Lê
Người hướng dẫn: GS.TS. Dương Xuân Ngọc

Chuyên ngành: Chính Trị Học
Mã số: 9.31.02.01

Quản lý nhà nước đối với xử lý vi phạm hành chính từ thực tiễn ngành Công an nhân dân

Người thực hiện: Nguyễn Thu Hiền
Người hướng dẫn: PGS.TS. Bùi Thị Đào

Chuyên ngành: Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
Mã số: 9.38.01.02

Tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm theo pháp luật Tố tụng hình sự ở Việt Nam hiện nay

Người thực hiện: Lê Văn Thành
Người hướng dẫn: GS.TS. Võ Khánh Vinh

Chuyên ngành: Luật Hình sự và Tố tụng Hình sự
Mã số: 9.38.01.04

Pháp luật chống bán phá giá hiện hành của Hoa Kỳ

Người thực hiện: Lê Lan Anh
Người hướng dẫn: PGS.TS. Lê Mai Thanh

Chuyên ngành: Luật kinh tế
Mã số: 9.38.01.07

Phát triển du lịch Thừa Thiên Huế trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

Người thực hiện: Nguyễn Tuấn Anh
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Chi

Chuyên ngành: Kinh tế quốc tế
Mã số: 9.31.01.06

Vai trò của người cao tuổi trong gia đình hiện nay (Nghiên cứu trường hợp tỉnh Thanh Hóa)

Người thực hiện: Lê Thị Hợi
Người hướng dẫn: PGS.TS Lê Ngọc Văn

Chuyên ngành: Xã hội học
Mã số: 9.31.03.01

Chính sách xét xử hình sự ở Việt Nam

Người thực hiện: Đặng Văn Cường
Người hướng dẫn: PGS.TS Trần Văn Độ

Chuyên ngành: Luật Hình sự và Tố tụng Hình sự
Mã số: 9.38.01.04

Phòng ngừa tình hình tội phạm về môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Người thực hiện: Nguyễn Đình Luận
Người hướng dẫn: PGS.TS. Đinh Thị Mai

Chuyên ngành: Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm
Mã số: 9.38.01.05