Luận án, luận văn, đề tài khoa học

Tư tưởng triết học của Tôn Trung Sơn và ý nghĩa của nó

Người thực hiện: Trịnh Thị Hằng
Người hướng dẫn: GS.TS. Phạm Văn Đức

Chuyên ngành: Triết học
Mã số: 9.22.90.01

Tổ chức bản của người Nùng Phàn Slình ở huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

Người thực hiện: Đàm Thị Tấm
Người hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Ngọc Thanh

Chuyên ngành: Nhân học
Mã số: 9.31.03.02

Đời sống dân gian trong hoạt động bảo tàng hiện nay (nghiên cứu trường hợp Bảo tàng thành phố Hồ Chí Minh)

Người thực hiện: Phạm Lan Hương
Người hướng dẫn: GS.TS Lê Hồng Lý

Chuyên ngành: Văn hóa dân gian
Mã số: 9.22.90.40

Ba vị thánh trong các ngôi chùa tiền Phật hậu Thánh và tâm thức dân gian ở vùng châu thổ Bắc Bộ

Người thực hiện: Khúc Mạnh Kiên
Người hướng dẫn: PGS. TS Phạm Quỳnh Phương

Chuyên ngành: Văn hóa dân gian
Mã số: 9.22.90.41

Cuộc sống của những bà mẹ đơn thân ở các khu công nghiệp nhìn từ góc độ chính sách xã hội” (Nghiên cứu trường hợp khu công nghiệp Sóng Thần tỉnh Bình Dương)

Người thực hiện: Nguyễn Hoàng Bảo Trân
Người hướng dẫn: PGS.TS. Trần Thị Kim Tuyến

Chuyên ngành: Xã hội học
Mã số: 9.31.03.01

Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu xây lắp theo pháp luật Việt Nam

Người thực hiện: Nguyễn Hữu Mạnh
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thị Vân Anh

Chuyên ngành: Luật kinh tế
Mã số: 9.38.01.07

Nghiên cứu hành vi mua sắm trực tuyến của người tiêu dùng Việt Nam

Người thực hiện: Lê Kim Dung
Người hướng dẫn: PGS.TS. Lê Hữu Ảnh

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
Mã số: 9.34.01.01

Nghiên cứu tư liệu Hán Nôm về khuyến học của Nghệ An

Người thực hiện: Lê Thị Thu Hương
Người hướng dẫn: GS.TS. Đinh Khắc Thuân

Chuyên ngành: Hán Nôm
Mã số: 9.22.01.04

An sinh xã hội của lao động trong khu vực phi chính thức: Nghiên cứu bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội tại Thành phố Hà Nội

Người thực hiện: Hồ Ngọc Châm
Người hướng dẫn: GS.TS. Đặng Nguyên Anh

Chuyên ngành: Xã hội học
Mã số: 9.31.03.01

Đầu tư phát triển ngành thủy sản theo hướng bền vững trên địa bàn Tỉnh Nghệ An

Người thực hiện: Trần Thị Thanh Thủy
Người hướng dẫn: PGS.TS. Hoàng Văn Hải

Chuyên ngành: Kinh tế phát triển
Mã số: 9.31.01.05