Luận án, luận văn, đề tài khoa học

THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Người thực hiện: Ngô Hoài Sơn
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Danh Sơn

Chuyên ngành: Chính sách công
Mã số: 9.34.04.02

Sáng tác của Yoshimoto Banana từ góc nhìn thẩm mĩ Kawaii

Người thực hiện: Nguyễn Thị Huỳnh Trang
Người hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Thị Mai Liên

Chuyên ngành: Văn học nước ngoài
Mã số: 9.22.02.42

Phát triển Công nghiệp hỗ trợ trong quá trình tái cơ cấu ngành công nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh

Người thực hiện: Lê Thị Minh Thy
Người hướng dẫn: TS. Dương Đình Giám

Chuyên ngành: Kinh tế chính trị
Mã số: 9.31.01.02

Thái độ của nhân viên công tác xã hội đối với hoạt động trợ giúp trẻ mắc hội chứng tự kỷ

Người thực hiện: Nguyễn Thị Thoa
Người hướng dẫn: PGS.TS. Lã Thị Thu Thủy

Chuyên ngành: Tâm lý học
Mã số: 9.31.04.01

Hành vi ủng hộ xã hội của sinh viên

Người thực hiện: Nguyễn Trọng Lăng
Người hướng dẫn: PGS.TS. Lê Văn Hảo

Chuyên ngành: Tâm lý học
Mã số: 9.31.04.01

Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất ở Việt Nam hiện nay

Người thực hiện: Đỗ Thị Hải Yến
Người hướng dẫn: PGS.TS. Phạm Hữu Nghị

Chuyên ngành: Luật kinh tế
Mã số: 9.38.01.07

Sự khác biệt lối sống giữa các thế hệ trong gia đình ven đô hiện nay (khảo sát trường hợp xã Thuỵ Vân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ)

Người thực hiện: Nguyễn Thị Mỹ Linh
Người hướng dẫn: GS.TS. Nguyễn Xuân Kính

Chuyên ngành: Văn hóa học
Mã số: 9.22.90.40

Vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã trong xây dựng nông thôn mới ở nước ta hiện nay

Người thực hiện: Nguyễn Văn Tặng
Người hướng dẫn: PGS.TS. Ngô Ngọc Thắng

Chuyên ngành: CNDVBC&CNDVLS
Mã số: 9.22.90.02

Bảo đảm quyền con người trong thi hành hình phạt tù ở Việt Nam

Người thực hiện: Nguyễn Thị Thanh Trâm
Người hướng dẫn: PGS.TS. Đinh Thị Mai

Chuyên ngành: Luật Hình sự và Tố tụng Hình sự
Mã số: 9.38.01.04

Quyết định hành chính của Chính phủ Việt Nam

Người thực hiện: Tống Đăng Hưng
Người hướng dẫn: GS.TS. Phạm Hồng Thái

Chuyên ngành: Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
Mã số: 9.38.01.02