Luận án, luận văn, đề tài khoa học

Tiểu thuyết Việt Nam thời kì Đổi mới nhìn từ đặc trưng phản ánh nghệ thuật

Người thực hiện: Đặng Ngọc Khương
Người hướng dẫn: PGS.TS. Trương Đăng Dung

Chuyên ngành: Lí luận văn học
Mã số: 9 22 01 20

Chính sách nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp (nghiên cứu trường hợp thành phố Hà Nội)

Người thực hiện: Hoàng Vũ Linh Chi
Người hướng dẫn: GS. TS Đặng Nguyên Anh

Chuyên ngành: Chính sách công
Mã số: 9.34.04.02

Pháp luật về kiểm dịch động, thực vật ở Việt Nam hiện nay

Người thực hiện: Trần Thị Vân Trà
Người hướng dẫn: TS. Đặng Vũ Huân

Chuyên ngành: Luật kinh tế
Mã số: 9.38.01.07

Thực hiện chính sách ứng phó với biến đổi khí hậu từ thực tiễn vùng Tây Nam Bộ

Người thực hiện: Hà Huy Ngọc
Người hướng dẫn: PGS.TS. Bùi Nhật Quang

Chuyên ngành: Chính sách công
Mã số: 9.34.04.02

Tạo việc làm cho lao động nông thôn tỉnh Thái Bình trong bối cảnh hội nhập

Người thực hiện: Phí Thị Nguyệt
Người hướng dẫn: TS. Chử Văn Lâm

Chuyên ngành: Quản lý kinh tế
Mã số: 9.34.04.10

Chế định Viện kiểm sát nhân dân qua các bản Hiến pháp Việt Nam

Người thực hiện: Ngô Hùng Thái
Người hướng dẫn: PGS.TS Hoàng Thị Minh Sơn

Chuyên ngành: Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
Mã số: 9.38.01.02

Kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính ở Việt Nam hiện nay

Người thực hiện: Lê Văn Hảo
Người hướng dẫn: PGS. TS Vũ Thư

Chuyên ngành: Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
Mã số: 9.38.01.02

Đối chiếu ẩn dụ ý niệm trong quảng cáo tiếng Việt và tiếng Anh

Người thực hiện: Nguyễn Thị Lan Phương
Người hướng dẫn: GS.TS. Nguyễn Văn Hiệp

Chuyên ngành: Ngôn ngữ học so sánh đối chiếu
Mã số: 9.22.20.24

Thực hiện pháp luật về dân chủ cơ sở trong cơ quan hành chính nhà nước từ thực tiễn tỉnh Thái Nguyên

Người thực hiện: Lê Minh Hường
Người hướng dẫn: PGS.TS. Bùi Thị Đào

Chuyên ngành: Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
Mã số: 9.38.01.02

Thu hút Đầu tư trực tiếp nước ngoài nhằm Phát triển bền vững tỉnh Thái Nguyên

Người thực hiện: Nguyễn Thu Hằng
Người hướng dẫn: TS. Dương Đình Giám

Chuyên ngành: Kinh tế phát triển
Mã số: 9.31.01.05