Luận án, luận văn, đề tài khoa học

Phát triển thị trường lao động Việt Nam trong bối cảnh tham gia Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC)

Người thực hiện: Vũ Đức Cường
Người hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Bá Ngọc

Chuyên ngành: Kinh tế chính trị
Mã số: 9.31.01.02

Chính sách thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư cho khoa học và công nghệ của một số quốc gia và bài học cho Việt Nam

Người thực hiện: Đỗ Thành Long
Người hướng dẫn: GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

Chuyên ngành: Kinh tế quốc tế
Mã số: 9.31.01.06

Hoàn thiện pháp luật về chế độ hưu trí ở Việt Nam

Người thực hiện: Phạm Thị Thi
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Hữu Chí

Chuyên ngành: Luật kinh tế
Mã số: 9.38.01.07

Góp vốn thành lập công ty bằng quyền sở hữu trí tuệ theo pháp luật Việt Nam hiện nay

Người thực hiện: Nguyễn Thị Phương Thảo
Người hướng dẫn: PGS.TS. Trần Đình Hảo

Chuyên ngành: Luật kinh tế
Mã số: 9.38.01.07

Phát triển ngành công nghiệp Cơ Điện tử Việt Nam trong giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn 2030

Người thực hiện: Đinh Nhật Anh
Người hướng dẫn: PGS.TS. Trần Đình Thiên

Chuyên ngành: Quản lý kinh tế
Mã số: 9.34.04.10

Địa vị pháp lý của người bị buộc tội theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí minh

Người thực hiện: Huỳnh Thị Ngọc Hân
Người hướng dẫn: PGS.TS. Trần Đình Nhã

Chuyên ngành: Luật Hình sự và Tố tụng Hình sự
Mã số: 9.38.01.04

Tác động của kinh tế thị trường đến đạo đức người sản xuất, kinh doanh Việt Nam hiện nay

Người thực hiện: Nguyễn Thị Kim Dung
Người hướng dẫn: PGS.TS. Trần Sỹ Phán

Chuyên ngành: CNDVBC&CNDVLS
Mã số: 9.22.90.02

PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC VIỆT NAM TRONG ĐIỀU KIỆN HÌNH THÀNH CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN (AEC)

Người thực hiện: Phạm Thanh Hiền
Người hướng dẫn: PGS.TS. Trần Thị Lan Hương

Chuyên ngành: Kinh tế quốc tế
Mã số: 9.31.01.06

Hỗ trợ sinh kế đối với người lao động Khmer từ thực tiễn tỉnh Bình Dương

Người thực hiện: Lê Anh Vũ
Người hướng dẫn: PGS.TS Trần Thị Kim Xuyến

Chuyên ngành: Công tác Xã hội
Mã số: 9.76.01.01

Nghiên cứu những yếu tố ảnh hưởng đến sự trung thành thương hiệu của người tiêu dùng Việt Nam đối với sản phẩm may mặc của Tổng công ty May 10

Người thực hiện: Đào Thị Hà Anh
Người hướng dẫn: PGS.TS. Trần Thị Minh Châu

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
Mã số: 9.34.01.01