Luận án, luận văn, đề tài khoa học

GIÁO DỤC VÀ KHOA CỬ ĐẠI VIỆT TỪ NĂM 1527 ĐẾN NĂM 1592

Người thực hiện: Phan Đăng Thuận
Người hướng dẫn: PGS.TS. Vũ Duy Mền

Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam
Mã số: 9.22.90.13

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CỔ PHẦN HÓA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TỪ THỰC TIỄN NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Người thực hiện: Nguyễn Văn Cường
Người hướng dẫn: PGS.TS. Bùi Nguyên Khánh

Chuyên ngành: Luật kinh tế
Mã số: 9.38.01.07

Yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chọn trường đại học công lập của sinh viên tại khu vực Bắc Trung Bộ

Người thực hiện: Lê Thị Thanh Thủy
Người hướng dẫn: PGS.TS. Trần Minh Tuấn

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
Mã số: 9.34.01.01

Nhiệm vụ quản lý trường hợp đối với người khuyết tật từ thực tiễn thành phố Đà Nẵng

Người thực hiện: Đỗ Nghiêm Thanh Phương
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Hữu Chí

Chuyên ngành: Công tác Xã hội
Mã số: 9.76.01.01

Chính sách đảm bảo lợi ích kinh tế cho nông dân của một số quốc gia thành viên ASEAN trong tiến trình hội nhập và bài học cho Việt Nam

Người thực hiện: Phạm Thị Mai Ngọc
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Nhung

Chuyên ngành: Kinh tế quốc tế
Mã số: 9.31.01.06

Đối chiếu thuật ngữ quản trị chiến lược Anh-Việt

Người thực hiện: Nguyễn Thị Thúy Hạnh
Người hướng dẫn: TS. Phạm Hiển

Chuyên ngành: Ngôn ngữ học so sánh đối chiếu
Mã số: 9.22.20.24

Nghiên cứu đối chiếu ngôn ngữ đánh giá trong tiếng Anh và tiếng Việt trên cứ liệu bài tạp chí chuyên ngành Ngôn ngữ học

Người thực hiện: Nguyễn Bích Hồng
Người hướng dẫn: TS. Phạm Hiển

Chuyên ngành: Ngôn ngữ học so sánh đối chiếu
Mã số: 9.22.20.24

Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long hiện nay

Người thực hiện: Nguyễn Thanh Hải
Người hướng dẫn: GS.TS. Hồ Sĩ Quý

Chuyên ngành: CNDVBC&CNDVLS
Mã số: 9.22.90.02

QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ THEO HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC TOÀN DIỆN VÀ TIẾN BỘ XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG (CPTPP)

Người thực hiện: Nguyễn Khắc Chinh
Người hướng dẫn: PGS.TS. Lê Mai Thanh

Chuyên ngành: Luật kinh tế
Mã số: 9.38.01.07

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VỀ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG TỪ THỰC TIỄN XÉT XỬ TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Người thực hiện: Nguyễn Thanh Việt
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Như Phát

Chuyên ngành: Luật kinh tế
Mã số: 9.38.01.07