Luận án, luận văn, đề tài khoa học

Quản lý nhà nước về lao động nước ngoài từ thực tiễn các khu công nghiệp Bắc Trung Bộ

Người thực hiện: Trần Thị Bích Nga
Người hướng dẫn: TS. Trần Minh Đức

Chuyên ngành: Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
Mã số: 9.38.01.02

Sự đổi mới của tiểu thuyết Việt Nam sau 1986 nhìn từ lý thuyết hệ hình

Người thực hiện: Nguyễn Thị Hoài An
Người hướng dẫn: PGS.TS Đỗ Lai Thuý

Chuyên ngành: Văn học Việt Nam
Mã số: 9.22.01.21

Chuyển biến kinh tế, xã hội tỉnh Đắk Nông từ năm 2004 đến năm 2015

Người thực hiện: Nguyễn Tất Thịnh
Người hướng dẫn: PGS.TS. Đinh Quang Hải

Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam
Mã số: 9.22.90.13

Xác minh điều kiện thi hành án dân sự theo pháp luật thi hành án dân sự Việt Nam hiện hành

Người thực hiện: Nguyễn Thị Hương Giang
Người hướng dẫn: GS.TS Hoàng Thế Liên

Chuyên ngành: Luật kinh tế
Mã số: 9.38.01.07

Đối chiếu giới từ chỉ không gian ‘auf/in’ trong tiếng Đức với ‘trên/trong’ trong tiếng Việt

Người thực hiện: Nguyễn Thị Nương
Người hướng dẫn: PGS.TS. Vũ Kim Bảng

Chuyên ngành: Ngôn ngữ học so sánh đối chiếu
Mã số: 9.22.90.24

Phòng ngừa các tội xâm phạm nhân phẩm, danh dự của con người từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ

Người thực hiện: Đỗ Thu Hiền
Người hướng dẫn: TS. Hoàng Xuân Châu

Chuyên ngành: Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm
Mã số: 9.38.01.05

Quản lý chương trình đào tạo tại Học viện Ngân hàng theo hướng đảm bảo chất lượng

Người thực hiện: Vũ Thị Minh Thu
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Xuân Thanh

Chuyên ngành: Quản lý giáo dục
Mã số: 9.14.01.14

Định hướng giá trị gia đình của người Việt Nam sống tại Việt Nam và Ba Lan

Người thực hiện: Mai Văn Hải
Người hướng dẫn: PGS.TS. Lê Văn Hảo

Chuyên ngành: Tâm lý học
Mã số: 9.31.04.01

Văn hóa của cư dân vùng biển đảo Vân Đồn, Quảng Ninh

Người thực hiện: Thành Thu Trang
Người hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Thị Phương Châm

Chuyên ngành: Văn hóa học
Mã số: 9.22.90.40

Bảo hộ công dân đi làm việc ở nước ngoài theo các Điều ước quốc tế về hợp tác lao động

Người thực hiện: Nguyễn Thị Hương Lan
Người hướng dẫn: PGS.TS. Đinh Ngọc Vượng

Chuyên ngành: Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
Mã số: 9.38.01.02