Luận án, luận văn, đề tài khoa học

THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP Ở THÀNH PHỐ HÀ NỘI HIỆN NAY

Người thực hiện: Phạm Thị Diễm
Người hướng dẫn: PGS.TS. Trần Đình Hảo

Chuyên ngành: Chính sách công
Mã số: 9.34.04.02

Thực hiện chính sách giáo dục ở vùng dân tộc thiểu số các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam hiện nay

Người thực hiện: Trần Minh Đức
Người hướng dẫn: PGS. TS Đoàn Minh Huấn

Chuyên ngành: Chính sách công
Mã số: 9.34.04.02

“Khác biệt giới trong định hướng nghề nghiệp của học sinh trung học phổ thông và các yếu tố ảnh hưởng” (Nghiên cứu trường hợp thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh)

Người thực hiện: Trương Thúy Hằng
Người hướng dẫn: GS.TS. Trịnh Duy Luân

Chuyên ngành: Xã hội học
Mã số: 9.31.03.01

ODA của Trung Quốc cho các nước ASEAN và hàm ý cho Việt Nam

Người thực hiện: Bùi Viết Thắng
Người hướng dẫn: PGS.TS. Phạm Thái Quốc

Chuyên ngành: Kinh tế quốc tế
Mã số: 9.31.01.06

Nghiên cứu văn bản Tuồng “Trung hiếu thần tiên” của Hoàng Cao Khải

Người thực hiện: Nguyễn Thị Thanh Vân
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Tá Nhí

Chuyên ngành: Hán Nôm
Mã số: 9.22.01.04

Nhận thức luận trong Duy thức học

Người thực hiện: Nguyễn Thị Thắng
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Ngọc

Chuyên ngành: Triết học
Mã số: 9.22.90.01

Quản lý hoạt động thực tập tốt nghiệp của sinh viên ngành quản trị kinh doanh tại thành phố Hồ Chí Minh theo tiếp cận chuẩn đầu ra

Người thực hiện: Phạm Quốc Luyến
Người hướng dẫn: TS. Đỗ Thị Lệ Hằng

Chuyên ngành: Quản lý giáo dục
Mã số: 9.14.01.14

Quyền tự do lập hội ở Việt Nam hiện nay

Người thực hiện: Lê Thương Huyền
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thị Việt Hương

Chuyên ngành: Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
Mã số: 9.38.01.02

PHÒNG NGỪA CÁC TỘI XÂM PHẠM TÌNH DỤC TRẺ EM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Người thực hiện: Lê Văn Lương
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Hoa

Chuyên ngành: Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm
Mã số: 9.38.01.05

Quá trình đổi mới hệ thống chính trị ở Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 1986 đến năm 2013

Người thực hiện: Thạch Kim Hiếu
Người hướng dẫn: PGS.TS. Phan Xuân Biên

Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam
Mã số: 9.22.90.13