Luận án, luận văn, đề tài khoa học

Rào cản phi thuế quan của Hoa Kỳ đối với xuất khẩu hàng thuỷ sản Việt Nam

Người thực hiện: Trần Minh Nguyệt
Người hướng dẫn: PGS. TS. Chu Đức Dũng

Chuyên ngành: Kinh tế quốc tế
Mã số: 9.31.01.06

Các tội xâm phạm tình dục trẻ em trên địa bàn miền Tây Nam Bộ: Tình hình, nguyên nhân và phòng ngừa

Người thực hiện: Diệp Huyền Thảo
Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Trung Thành

Chuyên ngành: Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm
Mã số: 9.38.01.05

Quản lý nhà nước đối với giảng viên các trường đại học công lập ở Việt Nam hiện nay

Người thực hiện: Phạm Thị Minh Thùy
Người hướng dẫn: PGS.TS. Lê Thị Hương

Chuyên ngành: Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
Mã số: 9.38.01.02

Vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội cấp cơ sở trong việc đảm bảo an sinh xã hội cho cư dân nông thôn: nghiên cứu trường hợp tại 2 xã.

Người thực hiện: Nguyễn Thanh Thủy
Người hướng dẫn: PGS. TSKH. Bùi Quang Dũng

Chuyên ngành: Xã hội học
Mã số: 9.31.03.01

Phương tiện biểu hiện nghĩa tình thái ở hành động hỏi tiếng Anh và tiếng Việt

Người thực hiện: Nguyễn Thị Vân Anh
Người hướng dẫn: GS.TS. Nguyễn Thiện Giáp

Chuyên ngành: Ngôn ngữ học so sánh đối chiếu
Mã số: 9.22.20.24

Chiến lược marketing đối với hàng mây, tre đan xuất khẩu Việt Nam

Người thực hiện: Nguyễn Việt Anh
Người hướng dẫn: GS.TS. Ngô Xuân Bình

Chuyên ngành: Kinh tế quốc tế
Mã số: 9.31.01.06

Thúc đẩy tăng trưởng bền vững về kinh tế ở vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030

Người thực hiện: Đỗ Lý Hoài Tân
Người hướng dẫn: PGS.TS. Lê Thanh Sang

Chuyên ngành: Kinh tế phát triển
Mã số: 9.31.01.05

Giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cho sinh viên trường Đại học Cảnh sát nhân dân hiện nay

Người thực hiện: Phạm Đức Lương
Người hướng dẫn: PGS.TS Vũ Văn Gầu

Chuyên ngành: Đạo đức học
Mã số: 9.22.90.06

Hợp đồng dịch vụ logistics theo pháp luật Việt Nam hiện nay

Người thực hiện: Đào Thị Cấm
Người hướng dẫn: TS. Đặng Vũ Huân

Chuyên ngành: Luật kinh tế
Mã số: 9.38.01.07

Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp khai thác than - TKV khu vực Quảng Ninh

Người thực hiện: Phạm Thu Trang
Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Ngọc

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
Mã số: 9 34 01 01