Luận án, luận văn, đề tài khoa học

Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật doanh nghiệp Việt Nam hiện nay

Người thực hiện: Nguyễn Thị Thanh
Người hướng dẫn: TS. Hồ Ngọc Hiển

Chuyên ngành: Luật kinh tế
Mã số: 9.38.01.07

Tính tẩu trong đời sống văn hóa người Tày Tuyên Quang

Người thực hiện: Nguyễn Thị Thanh Thảo
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thị Yên

Chuyên ngành: Văn hóa học
Mã số: 9.22.90.40

Kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực của Hàn Quốc trong lĩnh vực quản lý tài nguyên, môi trường biển, bài học cho Việt Nam

Người thực hiện: Dương Duy Đạt
Người hướng dẫn: PGS.TS. Phạm Quý Long

Chuyên ngành: Kinh tế quốc tế
Mã số: 9.31.01.06

Quản lý bồi dưỡng năng lực dạy học cho giảng viên khối ngành điện tại các trường cao đẳng nghề

Người thực hiện: Nguyễn Đức Khoa
Người hướng dẫn: GS.TS. Phạm Tất Dong

Chuyên ngành: Quản lý giáo dục
Mã số: 9.14.01.14

Phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cấp huyện ở Bắc Ninh hiện nay

Người thực hiện: Nguyễn Thị Điểm
Người hướng dẫn: PGS.TS. Hồ Việt Hạnh

Chuyên ngành: Chính Trị Học
Mã số: 9.31.02.01

Chính sách pháp luật hình sự Việt Nam đối với các tội xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Người thực hiện: Trần Văn Hải
Người hướng dẫn: PGS.TS Trương Quang Vinh

Chuyên ngành: Luật Hình sự và Tố tụng Hình sự
Mã số: 9.38.01.04

Dịch vụ công tác xã hội với nam giới trong việc giảm thiểu bạo lực gia đình từ thực tiễn tỉnh Quảng Ninh

Người thực hiện: Hoàng Tuyết Mai
Người hướng dẫn: GS.TS. Nguyễn Hữu Minh

Chuyên ngành: Công tác Xã hội
Mã số: 9.76.01.01

Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực kinh doanh đa cấp: tình hình, nguyên nhân và giải pháp phòng ngừa

Người thực hiện: Đào Trung Hiếu
Người hướng dẫn: PGS.TS Trần Hữu Tráng

Chuyên ngành: Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm
Mã số: 9.38.01.05

Pháp luật về các biện pháp khuyến khích, hỗ trợ phát triển năng lượng tái tạo ở Việt Nam hiện nay

Người thực hiện: Phan Duy An
Người hướng dẫn: TS. Phạm Sỹ Chung

Chuyên ngành: Luật kinh tế
Mã số: 9.38.01.07

Quyền và nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất theo pháp luật Việt Nam hiện nay

Người thực hiện: Nguyễn Phúc Thiện
Người hướng dẫn: PGS. TS. Phạm Hữu Nghị

Chuyên ngành: Luật kinh tế
Mã số: 9.38.01.07