Luận án, luận văn, đề tài khoa học

NHU CẦU GIAO TIẾP VỚI CHA MẸ CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN BÌNH CHÁNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Người thực hiện: Bùi Thị Yến Nhi
Người hướng dẫn: TS. Nông Thị Nhung

Chuyên ngành: Tâm lý học
Mã số: 8.31.04.01

KỸ NĂNG THAM VẤN TÂM LÝ CỦA NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC THAM VẤN TÂM LÝ HỌC ĐƯỜNG TẠI CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Người thực hiện: Nguyễn Hồng Nhã
Người hướng dẫn: TS. Lê Minh Thuận

Chuyên ngành: Tâm lý học
Mã số: 8.31.04.01

NHẬN THỨC CỦA GIÁO VIÊN TIỂU HỌC THÀNH PHỐ BIÊN HÒA VỀ XÂY DỰNG LỚP HỌC HẠNH PHÚC

Người thực hiện: Nguyễn Hoàng Kiều My
Người hướng dẫn: TS, Nguyễn Hải Lâm

Chuyên ngành: Tâm lý học
Mã số: 8.31.04.01

NHẬN THỨC CỦA GIÁO VIÊN MẦM NON VỀ RỐI LOẠN PHỔ TỰ KỶ CỦA TRẺ TẠI THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Người thực hiện: Nguyễn Trọng Phương
Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Thanh Nga

Chuyên ngành: Tâm lý học
Mã số: 8.31.04.01

NHU CẦU TRỢ GIÚP TÂM LÝ CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUẬN BÌNH TÂN, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Người thực hiện: Trần Thị Thu Dịu
Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Hữu Long

Chuyên ngành: Tâm lý học
Mã số: 8.31.04.01

KIỆT SỨC NGHỀ NGHIỆP Ở GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Người thực hiện: Nguyễn Hoàng Anh Vũ
Người hướng dẫn: PGS,TS, Phan Thị Mai Hương

Chuyên ngành: Tâm lý học
Mã số: 8.31.04.01

KỸ NĂNG TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CỦA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM TẠI THÀNH PHỐ RẠCH GIÁ, TỈNH KIÊN GIANG

Người thực hiện: Hoàng Thị Minh Tâm
Người hướng dẫn: TS, Hoàng Trung Học

Chuyên ngành: Tâm lý học
Mã số: 8.31.04.01

LO ÂU Ở SINH VIÊN ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Người thực hiện: Phan Thị Hoài Yến
Người hướng dẫn: TS, Đỗ Thị Lệ Hằng

Chuyên ngành: Tâm lý học
Mã số: 8.31.04.01

SỬ DỤNG LIỆU PHÁP NHẬN THỨC - HÀNH VI CHO BỆNH NHÂN TRẦM CẢM TẠI BỆNH VIỆN TÂM THẦN HÀ NỘI

Người thực hiện: Hoàng Việt Hà
Người hướng dẫn: TS. Vũ Thu Trang

Chuyên ngành: Tâm lý học
Mã số: 8.31.04.01

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong hoạt động công chứng theo pháp luật Việt Nam

Người thực hiện: Hoàng Văn Hữu
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Trung Tín

Chuyên ngành: Luật kinh tế
Mã số: 9.38.01.07