Luận án, luận văn, đề tài khoa học

Địa vị pháp lý của Thẩm tra viên theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Quảng Nam

Người thực hiện: Bùi Thị Hà Trâm
Người hướng dẫn: PGS.TS. Vũ Hồng Anh

Chuyên ngành: Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
Mã số: 8.38.01.02

Cải cách chính quyền địa phương từ thực tiễn huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam

Người thực hiện: Arất Blúi
Người hướng dẫn: TS. Trần Minh Đức

Chuyên ngành: Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
Mã số: 8.38.01.02

Phòng ngừa tình hình tội trộm cắp tài sản tại địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Người thực hiện: Vũ Đức Anh
Người hướng dẫn: PGS. TS. Hồ Sỹ Sơn

Chuyên ngành: Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm
Mã số: 8.38.01.05

Phòng ngừa tình hình tái phạm trong trại giam tại Tây Nguyên

Người thực hiện: Võ Như Huy
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nghiêm Xuân Minh

Chuyên ngành: Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm
Mã số: 8.38.01.05

Phòng ngừa tội phạm do người dưới 18 tuổi thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Người thực hiện: Võ Ngọc Thuận
Người hướng dẫn: PGS.TS. Trần Đình Nhã

Chuyên ngành: Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm
Mã số: 8.38.01.05

Tình hình tội phạm do nữ thực hiện trên địa thành phố Đà Nẵng

Người thực hiện: Trần Văn Hiệp
Người hướng dẫn: GS.TS. Võ Khánh Vinh

Chuyên ngành: Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm
Mã số: 8.38.01.05

Tội buôn lậu trên địa bàn tỉnh An Giang: Tình hình, nguyên nhân và phòng ngừa

Người thực hiện: Trần Trung
Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Văn Hiển

Chuyên ngành: Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm
Mã số: 8.38.01.05

Tình hình các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Người thực hiện: Trần Phước Hiếu
Người hướng dẫn: GS. TS. Nguyễn Ngọc Anh

Chuyên ngành: Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm
Mã số: 8.38.01.05

Phòng ngừa tình hình các tội phạm về ma túy trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Người thực hiện: Phạm Văn Tích
Người hướng dẫn: PGS. TS. Trần Văn Độ

Chuyên ngành: Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm
Mã số: 8.38.01.05

Tội trộm cắp tài sản trên địa bàn quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng: Tình hình, nguyên nhân và phòng ngừa

Người thực hiện: Phạm Thanh Sơn
Người hướng dẫn: GS.TS. Võ Khánh Vinh

Chuyên ngành: Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm
Mã số: 8.38.01.05