Luận án, luận văn, đề tài khoa học

QUẢN LÝ DẠY HỌC MÔN TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG THEO CHUẨN ĐẦU RA

Người thực hiện: Nguyễn Thu Trang
Người hướng dẫn: TS. BÙI THỊ VÂN ANH

Chuyên ngành: Quản lý giáo dục
Mã số: 8.14.01.14

QUẢN LÝ XÂY DỰNG VĂN HÓA NHÀ TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI

Người thực hiện: ĐẶNG THỊ THANH THỦY
Người hướng dẫn: GS.TS. VŨ VĂN DŨNG

Chuyên ngành: Quản lý giáo dục
Mã số: 8.14.01.14

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC MÔN TIN HỌC TẠI TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGOÀI CÔNG LẬP QUẬN BẮC TỪ LIÊM, HÀ NỘI

Người thực hiện: Đào Bích Trang
Người hướng dẫn: TS.NGUYỄN THỊ THUÝ HẠNH

Chuyên ngành: Quản lý giáo dục
Mã số: 8.14.01.14

QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI CHO TRẺ 5-6 TUỔI TẠI CÁC TRƯỜNG MẦM NON QUẬN LONG BIÊN, HÀ NỘI ĐÁP ỨNG BỘ CHUẨN TRẺ 5 TUỔI

Người thực hiện: Nguyễn Hồng Thu
Người hướng dẫn: PGS.TS: NGUYỄN KHẮC BÌNH

Chuyên ngành: Quản lý giáo dục
Mã số: 8.14.01.14

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THỰC HÀNH Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY, BỘ CÔNG AN

Người thực hiện: Nguyễn Trọng Thế
Người hướng dẫn: PGS. TS. LÃ THỊ THU THỦY

Chuyên ngành: Quản lý giáo dục
Mã số: 8.14.01.14

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN HOÀI ĐỨC, HÀ NỘI TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY

Người thực hiện: Nguyễn Tuấn Thanh
Người hướng dẫn: GS.TS. VŨ DŨNG

Chuyên ngành: Quản lý giáo dục
Mã số: 8.14.01.14

QUẢN LÝ GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO HỌC SINH CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY

Người thực hiện: Nguyễn Ngọc Tuấn
Người hướng dẫn: PGS.TS. NGUYỄN THỊ MAI LAN

Chuyên ngành: Quản lý giáo dục
Mã số: 8.14.01.14

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN TIỂU HỌC QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI ĐÁP ỨNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018

Người thực hiện: Nguyễn Thị Hải Quỳnh
Người hướng dẫn: PGS. TS.NGUYỄN THỊ MAI LAN

Chuyên ngành: Quản lý giáo dục
Mã số: 8.14.01.14

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TỰ HỌC CỦA HỌC VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUÂN ĐỘI TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY

Người thực hiện: Lê Hồng Phong
Người hướng dẫn: GS.TS. VŨ DŨNG

Chuyên ngành: Quản lý giáo dục
Mã số: 8.14.01.14

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP MÔN HÓA HỌC CỦA HỌC SINH CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI

Người thực hiện: Nguyễn Khánh Loan
Người hướng dẫn: GS.TS. VŨ VĂN DŨNG

Chuyên ngành: Quản lý giáo dục
Mã số: 8.14.01.14