Luận án, luận văn, đề tài khoa học

Kỹ năng ứng phó với stress của cư sĩ Phật tử thành phố Huế

Người thực hiện: Trần Viết Phòng
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thị Tình

Chuyên ngành: Tâm lý học
Mã số: 9.31.04.01

XỬ LÝ NỢ XẤU TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN ĐẠI DƯƠNG

Người thực hiện: Nguyễn Văn Huỳnh
Người hướng dẫn: PGS.TS. NGUYỄN THỊ MÙI

Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Mã số: 8340201

QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUỐC OAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Người thực hiện: Nguyễn thị Trang
Người hướng dẫn: TS. LƯƠNG THU THỦY

Chuyên ngành: Quản lý kinh tế
Mã số: 8340410

CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH THU HÚT FDI TẠI HẢI PHÒNG

Người thực hiện: Nguyễn Thị Mai Lan
Người hướng dẫn: PGS.TS. NGUYỄN XUÂN TRUNG

Chuyên ngành: Quản lý kinh tế
Mã số:

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ LĨNH VỰC KINH TẾ TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI TỈNH CAO BẰNG

Người thực hiện: Hồ Nguyên Vũ
Người hướng dẫn: TS. TRẦN MINH YẾN

Chuyên ngành: Quản lý kinh tế
Mã số: 8340410

QUẢN LÝ TÀI CHÍNH THEO CƠ CHẾ TỰ CHỦ TẠI BỆNH VIỆN NỘI TIẾT TRUNG ƯƠNG

Người thực hiện: Vũ Ngọc Uẩn
Người hướng dẫn: PGS.TS. BÙI VĂN HUYỀN

Chuyên ngành: Quản lý kinh tế
Mã số: 8340410

CÔNG TÁC XÃ HỘI CÁ NHÂN ĐỐI VỚI NGƯỜI CAO TUỔI TẠI TRUNG TÂM BẢO TRỢ XÃ HỘI TỈNH NAM ĐỊNH

Người thực hiện: Hoàng Thị Khánh An
Người hướng dẫn: PGS.TS. PHẠM HỮU NGHỊ

Chuyên ngành: Công tác Xã hội
Mã số: 8.76.01.01

CÔNG TÁC XÃ HỘI ĐỐI VỚI THÚC ĐẨY BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG GIA ĐÌNH DÂN TỘC THIỂU SỐ TẠI HUYỆN CAO LỘC, TỈNH LẠNG SƠN

Người thực hiện: Trịnh Thị Chiên
Người hướng dẫn: GS.TS. NGUYỄN HỮU MINH

Chuyên ngành: Công tác Xã hội
Mã số: 8.76.01.01

GIÁO DỤC PHỔ THÔNG HUYỆN QUỐC OAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI TỪ NĂM 1996 ĐẾN NĂM 2016

Người thực hiện: Mai Thị Ánh Vân
Người hướng dẫn: Ts. Duy Thị Hải Hường

Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam
Mã số: 82.29.013

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN TIỂU HỌC THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP TẠI HUYỆN THƯỜNG TÍN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Người thực hiện: Nguyễn Việt Phương
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Khắc Bình

Chuyên ngành: Quản lý giáo dục
Mã số: 8.14.01.14