Luận án, luận văn, đề tài khoa học

Đối chiếu ẩn dụ ý niệm về người đàn ông trong các tác phẩm văn học Việt Nam và Mĩ thế kỉ XX

Người thực hiện: Trần Thị Bích Lan
Người hướng dẫn: PGS.TS. Tạ Văn Thông

Chuyên ngành: Ngôn ngữ học so sánh đối chiếu
Mã số: 9.22.20.24

Chính sách pháp luật hình sự về các tội phạm môi trường ở Việt Nam hiện nay

Người thực hiện: Vũ Thị Thùy Dung
Người hướng dẫn: PGS.TS. Phạm Văn Lợi

Chuyên ngành: Luật Hình sự và Tố tụng Hình sự
Mã số: 9.38.01.04

Chính sách pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình ở Việt Nam

Người thực hiện: Nguyễn Thị Thu Trang
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thị Báo

Chuyên ngành: Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
Mã số: 9.38.01.02

Vận dụng marketing mix tại các trường đại học ngoài công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội

Người thực hiện: Nguyễn Thị Bích Lan
Người hướng dẫn: PGS,TS Nguyễn Văn Tuấn

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
Mã số: 9.34.01.01

Phát triển đặc khu kinh tế Hải Nam của Trung Quốc và hàm ý cho Phú Quốc của Việt Nam

Người thực hiện: Nguyễn Đức Trung
Người hướng dẫn: GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

Chuyên ngành: Kinh tế quốc tế
Mã số: 9.31.01.06

THỦ TỤC TỐ TỤNG ĐỐI VỚI NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI PHẠM TỘI Ở VIỆT NAM

Người thực hiện: Đinh Thị Hải Yến
Người hướng dẫn: PGS.TS. Phạm Minh Tuyên

Chuyên ngành: Luật Hình sự và Tố tụng Hình sự
Mã số: 9.38.01.04

Thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ thông tin ở Việt Nam: Nghiên cứu trường hợp Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh

Người thực hiện: Phùng Ngọc Hồng
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Chiến Ththắ

Chuyên ngành: Quản lý kinh tế
Mã số: 9.34.04.10

Đảm bảo quyền con người thông qua hoạt động kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật ở Việt Nam hiện nay

Người thực hiện: Nguyễn Thị Thu Hòe
Người hướng dẫn: PGS.TS. Bùi Thị Đào

Chuyên ngành: Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
Mã số: 9.38.01.02

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC MÔN TIẾNG ANH Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỘC BỘ CÔNG AN THEO HƯỚNG CHUẨN HOÁ

Người thực hiện: Nguyễn Thị Hồng Nhung
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thị Tình

Chuyên ngành: Quản lý giáo dục
Mã số: 9.14.01.14

KIỂM TRA QUYẾT ĐỊNH QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TỪ THỰC TIỆN CÁC TỈNH TÂY NGUYÊN

Người thực hiện: Lê Hữu Đạt
Người hướng dẫn: PGS.TS. Bùi Nguyên Khánh

Chuyên ngành: Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
Mã số: 9.38.01.02