Luận án, luận văn, đề tài khoa học

Vấn đề con người trong tư tưởng triết học Trần Đức Thảo

Người thực hiện: Nguyễn Tuấn Anh
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Tài Đông

Chuyên ngành: Triết học
Mã số: 9.22.90.01

Nguồn nhân lực phục vụ phát triển nông nghiệp bền vững khu vực Đồng bằng Bắc Bộ

Người thực hiện: Vũ Văn Đông
Người hướng dẫn: PGS.TS. Ngô Tuấn Nghĩa

Chuyên ngành: Kinh tế chính trị
Mã số: 9.31.01.02

Pháp luật về trách nhiệm sản phẩm ở Việt Nam

Người thực hiện: Nguyễn Tiến Hùng
Người hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Đức Minh

Chuyên ngành: Luật kinh tế
Mã số: 9.38.01.07

Bảo đảm quyền của người sống chung với HIV/AIDS theo pháp luật Việt Nam.

Người thực hiện: Nguyễn Thị Khánh Trang
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vượng

Chuyên ngành: Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
Mã số: 9.38.01.02

Thủ tục giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại tại Tòa án cấp sơ thẩm ở Việt Nam hiện nay

Người thực hiện: Vũ Gia Trưởng
Người hướng dẫn: PGS.TS. Đinh Văn Thanh

Chuyên ngành: Luật kinh tế
Mã số: 9 38 01 07

Thực hiện pháp luật về tôn giáo tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên

Người thực hiện: Nguyễn Thị Định
Người hướng dẫn: PGS.TS. Lê Văn Long

Chuyên ngành: Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
Mã số: 9.38.01.02

Quản lý Chương trình đào tạo ở Học viện Phật giáo Thành Phố Hồ Chí Minh

Người thực hiện: Thái Cao Đa
Người hướng dẫn: PGS.TS. Trần Thị Tuyết Oanh

Chuyên ngành: Quản lý giáo dục
Mã số: 9 14 01 14

Nghiên cứu so sánh tư tưởng chính trị của Lê Quý Đôn và Jeong Yak Yong

Người thực hiện: Kim Sang Ho
Người hướng dẫn: PGS. TS Lê Thị Lan

Chuyên ngành: Triết học
Mã số: 9.22.90.01

Tư tưởng Hồ Chí Minh về sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn và sự vận dụng vào việc giảng dạy lý luận chính trị ở Việt Nam hiện nay

Người thực hiện: Lê Thị Hồng Hà
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thế Nghĩa

Chuyên ngành: CNDVBC&CNDVLS
Mã số: 9.22.90.02

Tản văn Việt Nam đầu thế kỷ XXI từ góc nhìn thể loại

Người thực hiện: Nguyễn Thị Thanh Huyền
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền

Chuyên ngành: Văn học Việt Nam
Mã số: 9.22.01.21