Luận án, luận văn, đề tài khoa học

Đối chiếu nhóm động từ chuyển động đa hướng Anh - Việt

Người thực hiện: Nguyễn Thị Thanh Huyền
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Đăng Sửu

Chuyên ngành: Ngôn ngữ học so sánh đối chiếu
Mã số: 9.22.20.24

Chính sách dân tộc của Nhà nước Việt Nam đối với vùng Tây Bắc từ năm 2001 đến năm 2011

Người thực hiện: Phạm Minh Thế
Người hướng dẫn: PGS. TS Đoàn Minh Huấn

Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam
Mã số: 9.22.90.13

Chuyển đổi phương thức phát triển kinh tế ở Trung Quốc sau Đại hội XVIII đến nay và hàm ý chính sách đối với Việt Nam

Người thực hiện: Trần Hồng Việt
Người hướng dẫn: GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

Chuyên ngành: Kinh tế quốc tế
Mã số: 9.31.01.06

Y tế phương Tây ở Bắc Kỳ từ năm 1873 đến năm 1945

Người thực hiện: Bùi Thị hà
Người hướng dẫn: GS.TS. Đỗ Quang Hưng

Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam
Mã số: 9.22.90.13

Quản trị công ty niêm yết theo pháp luật Việt Nam

Người thực hiện: Phan Đăng Hải
Người hướng dẫn: TS. Hồ Ngọc Hiển

Chuyên ngành: Luật kinh tế
Mã số: 9.38.01.07

Chứng minh trong tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Đồng Nai

Người thực hiện: Nguyễn Trúc Thiện
Người hướng dẫn: PGS.TS. Hoàng Thị Minh Sơn

Chuyên ngành: Luật Hình sự và Tố tụng Hình sự
Mã số: 9.38.01.04

Tác động của Hiệp định thương mại tự do ASEAN-Úc-New Zealand đến quan hệ thương mại của Việt Nam với Úc và New Zealand

Người thực hiện: Nguyễn Hà Phương
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Chiến Thắng

Chuyên ngành: Kinh tế quốc tế
Mã số: 9.31.01.06

Chủ thể của tội phạm theo pháp luật hình sự Việt Nam

Người thực hiện: Trần Thị Ngọc Hiếu
Người hướng dẫn: PGS.TS. Hồ Sỹ Sơn

Chuyên ngành: Luật Hình sự và Tố tụng Hình sự
Mã số: 9.38.01.04

Phòng ngừa tình hình tội phạm tham nhũng trong hoạt động tư pháp ở Việt Nam hiện nay

Người thực hiện: Đậu Quang Dũng
Người hướng dẫn: GS.TS. Đường Minh Giới

Chuyên ngành: Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm
Mã số: 9.38.01.05

Tư tưởng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp về phát huy nhân tố con người trong chiến tranh giải phóng dân tộc Việt Nam

Người thực hiện: Lê Thị Hiền
Người hướng dẫn: GS.TS. Nguyễn Văn Tài

Chuyên ngành: Triết học
Mã số: 9.22.90.01