Luận án, luận văn, đề tài khoa học

Triết học chính trị - xã hội của John Stuart Mill và ý nghĩa hiện thời của nó

Người thực hiện: Nguyễn Ánh Hồng Minh
Người hướng dẫn: GS.TS. Nguyễn Vũ Hảo

Chuyên ngành: Triết học
Mã số: 9.22.90.01

Trách nhiệm chứng minh trong giải quyết khiếu nại hành chính từ thực tiễn tỉnh Hà Nam.

Người thực hiện: Trương Văn Trường
Người hướng dẫn: GS.TS. Thái Vĩnh Thắng

Chuyên ngành: Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
Mã số: 9.38.01.02

Thực hiện chính sách bảo hiểm y tế đối với đồng bào dân tộc thiểu số (nghiên cứu thực tế tại tỉnh Lào Cai)

Người thực hiện: Nguyễn Văn Huân
Người hướng dẫn: TS Nguyễn Đức Truyến

Chuyên ngành: Chính sách công
Mã số: 9.34.04.02

ĐỊNH TỘI DANH TỘI LẠM DỤNG TÍN NHIỆM CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Người thực hiện: VÕ ANH THẢO
Người hướng dẫn: PGS.TS NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HOA

Chuyên ngành: Luật Hình sự và Tố tụng Hình sự
Mã số: 8.38.01.04

ĐỊNH TỘI DANH TỘI LẠM DỤNG TÍN NHIỆM CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Người thực hiện: Trương Thế Trọng
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thanh Dương

Chuyên ngành: Luật Hình sự và Tố tụng Hình sự
Mã số: 8.38.01.04

TÌNH TIẾT PHẠM TỘI CÓ TÍNH CHẤT CHUYÊN NGHIỆP TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Người thực hiện: Trương Ngọc Tâm
Người hướng dẫn: PGS.TS. TRẦN VĂN ĐỘ

Chuyên ngành: Luật Hình sự và Tố tụng Hình sự
Mã số: 8.38.01.04

QUYẾT ĐỊNH HÌNH PHẠT ĐỐI VỚI CÁC TỘI XÂM PHẠM TÌNH DỤC TỪ THỰC TIỄN TỈNH ĐỒNG NAI

Người thực hiện: Trịnh Thị Quyên
Người hướng dẫn: PGS.TS TRƯƠNG QUANG VINH

Chuyên ngành: Luật Hình sự và Tố tụng Hình sự
Mã số: 8.38.01.04

CHỨNG CỨ ĐIỆN TỬ TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Người thực hiện: Trịnh Thị Hạnh
Người hướng dẫn: PGS.TS NGUYỄN ĐỨC PHÚC

Chuyên ngành: Luật Hình sự và Tố tụng Hình sự
Mã số: 8.38.01.04

TỘI GIAO CẤU HOẶC THỰC HIỆN HÀNH VI QUAN HỆ TÌNH DỤC KHÁC VỚI NGƯỜI TỪ ĐỦ 13 TUỔI ĐẾN DƯỚI 16 TUỔI TỪ THỰC TIỄN QUẬN 9, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Người thực hiện: Trần Thị Quyên
Người hướng dẫn: TS, Nguyễn Trung Thành

Chuyên ngành: Luật Hình sự và Tố tụng Hình sự
Mã số: 8.38.01.04

TRẢ HỒ SƠ ĐỂ ĐIỀU TRA BỔ SUNG TRONG GIAI ĐOẠN XÉT XỬ SƠ THẨM HÌNH SỰ TỪ THỰC TIỄN QUẬN THỦ ĐỨC, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Người thực hiện: Trần Thị Ánh Nguyệt
Người hướng dẫn: PGS.TS. Trần Đình Nhã

Chuyên ngành: Luật Hình sự và Tố tụng Hình sự
Mã số: 8.38.01.04