Luận án, luận văn, đề tài khoa học

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHIA SẺ TRI THỨC CỦA GIẢNG VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Người thực hiện: Trần Ngọc Tú
Người hướng dẫn: TS. Lê Kim Sa

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
Mã số: 9.34.01.01

Quản lý giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho học viên các học viện, trường đại học Công an nhân dân ở khu vực phía Bắc

Người thực hiện: Nguyễn Ngọc Huấn
Người hướng dẫn: GS.TS. Vũ Văn Dũng

Chuyên ngành: Quản lý giáo dục
Mã số: 9.14.01.14

Nhân thân người phạm tội giết người trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Người thực hiện: Phan Ái Nhi
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Tất Viễn

Chuyên ngành: Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm
Mã số: 9.38.01.05

QUYẾT ĐỊNH HÌNH PHẠT TRONG TRƯỜNG HỢP NHIỀU TỘI PHẠM TỪ THỰC TIÊN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Người thực hiện: Nguyễn Thị Hồng Hà
Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Sơn

Chuyên ngành: Luật Hình sự và Tố tụng Hình sự
Mã số: 9.38.01.04

THU HÚT NGUỒN VỐN FDI CỦA NHẬT BẢN NHẰM THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG XANH TẠI TỈNH QUẢNG NINH

Người thực hiện: Phạm Hồng Biên
Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Bình Giang

Chuyên ngành: Kinh tế quốc tế
Mã số: 9.31.01.06

GIÁM SÁT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CỦA QUỐC HỘI THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM

Người thực hiện: KHuất Việt Hải
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Đức Minh

Chuyên ngành: Luật kinh tế
Mã số: 9.38.01.07

Chợ ở tỉnh Nam Định từ năm 1831 đến năm 1890

Người thực hiện: Bùi Văn Huỳnh
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Minh Tường

Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam
Mã số: 9.22.90.13

Hồi chỉ zéro trong hội thoại qua một số truyện ngắn và tiểu thuyết tiêu biểu Việt Nam từ 1986 đến 2000

Người thực hiện: Đào Thị Luyến
Người hướng dẫn: PGS.TS. Phạm Văn Tình

Chuyên ngành: Ngôn ngữ học
Mã số: 9.22.90.20

Đặc điểm giao tiếp của sinh viên người Khmer vùng Đồng bằng Sông Cửu Long.

Người thực hiện: Trần Minh Nhựt
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thị Mai Lan

Chuyên ngành: Tâm lý học
Mã số: 9.31.04.01

Động lực làm việc của giảng viên các trường Đại học công lập khối ngành kinh tế quản trị quản lý tại Hà Nội trong bối cảnh mới

Người thực hiện: Hà Diệu Linh
Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Ngọc Trung

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
Mã số: 9.34.01.01