Luận án, luận văn, đề tài khoa học

Quyền tiếp cận thông tin trong tố tụng hành chính ở Việt Nam

Người thực hiện: Nguyễn Trung Thành
Người hướng dẫn: PGS.TS. Lê Mai Thanh

Chuyên ngành: Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
Mã số: 9.38.01.02

Dịch vụ công tác xã hội đối với người cao tuổi tại các cơ sở trợ giúp xã hội hiện nay

Người thực hiện: Nguyễn Văn Hiếu
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thị Mai Lan

Chuyên ngành: Công tác Xã hội
Mã số: 9.76.01.01

TỘI CƯỚP TÀI SẢN DƯỚI HÌNH THỨC PHẠM TỘI CÓ TỔ CHỨC THEO PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Người thực hiện: Đoàn Trọng Chỉnh
Người hướng dẫn: GS.TS. Hồ Trọng Ngũ

Chuyên ngành: Luật Hình sự và Tố tụng Hình sự
Mã số: 9.38.01.04

Phát triển chuỗi giá trị sản phẩm du lịch tại tỉnh Đắk Lắk

Người thực hiện: Hà Thị Kim Duyên
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Trọng Xuân

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
Mã số: 9.34.01.01

Quản lý dạy học môn Ngữ văn trường trung học cơ sở thành phố Hà Nội theo hướng phát triển năng lực người học

Người thực hiện: Bùi Thị Kim Anh
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Khắc Bình

Chuyên ngành: Quản lý giáo dục
Mã số: 9.14.01.14

Trách nhiệm của thương nhân kinh doanh hàng hóa đối với người tiêu dùng theo pháp luật Việt Nam

Người thực hiện: Dương Đức Hải
Người hướng dẫn: PGS.TS. Bùi Nguyên Khánh

Chuyên ngành: Luật kinh tế
Mã số: 9.38.01.07

Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại tỉnh kiên giang trong bối cảnh mới

Người thực hiện: Nguyễn Duy Linh Thảo
Người hướng dẫn: PGS.TS. Bùi Quang Tuấn

Chuyên ngành: Kinh tế quốc tế
Mã số: 9.31.01.06

Công tác xã hội đối với học sinh bị bạo lực học đường ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Hà Nội

Người thực hiện: Nguyễn Thị Mai Hương
Người hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Đức Sơn

Chuyên ngành: Công tác Xã hội
Mã số: 9.76.01.01

Kinh nghiệm quốc tế về phát triển các khu công nghiệp sinh thái và bài học cho Việt Nam

Người thực hiện: Huỳnh Phúc Nguyên Thịnh
Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Bình Giang

Chuyên ngành: Kinh tế quốc tế
Mã số: 9.31.01.06

Hoạt động của Kiểm sát viên trong tố tụng hình sự ở nước ta hiện nay.

Người thực hiện: Đặng Văn Thực
Người hướng dẫn: PGS.TS Trần Văn Độ

Chuyên ngành: Luật Hình sự và Tố tụng Hình sự
Mã số: 9.38.01.04