Luận án, luận văn, đề tài khoa học

Các di tích tiền Óc Eo ở vùng Tứ Giác Long Xuyên trong quá trình hình thành văn hóa Óc Eo ở miền Tây Nam Bộ

Người thực hiện: Nguyễn Quốc Mạnh
Người hướng dẫn: PGS.TS. Bùi Chí Hoàng

Chuyên ngành: Khảo cổ học
Mã số: 9.22.03.17

Chính sách phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay

Người thực hiện: Nguyễn Thị Thu Nga
Người hướng dẫn: PGS.TS. Văn Tất Thu

Chuyên ngành: Chính sách công
Mã số: 9.34.04.02

Bảo đảm quyền và lợi ích của người lao động trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo pháp luật Việt Nam hiện nay

Người thực hiện: Đỗ Quang Sơn
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Hữu Chí

Chuyên ngành: Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
Mã số: 9.38.01.02

Ẩn dụ ý niệm trong các diễn ngôn chính trị (trên tư liệu tiếng Anh và tiếng Việt)

Người thực hiện: Nguyễn Tiến Dũng
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Hồng Cổn

Chuyên ngành: Ngôn ngữ học
Mã số: 9.22.90.02

Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ quyền quốc gia và quyền con người

Người thực hiện: Hoàng Trần Như Ngọc
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Tài Đông

Chuyên ngành: Triết học
Mã số: 9.22.90.01

Quá trình phát triển quan hệ EU – ASEAN từ năm 1994 đến năm 2015

Người thực hiện: Nguyễn Thị Thu Hà
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thị Mỹ

Chuyên ngành: Lịch sử Thế giới
Mã số: 9.22 90 11

Các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự theo luật hình sự Việt Nam

Người thực hiện: Phan Thị Thu Lê
Người hướng dẫn: PGS.TS. Cao Thị Oanh

Chuyên ngành: Luật Hình sự và Tố tụng Hình sự
Mã số: 9.38.01.04

Tương tác giữa sinh viên với sinh viên trong học tập theo học chế tín chỉ tại thành phố Hồ Chí Minh

Người thực hiện: Nguyễn Thị Ngọc
Người hướng dẫn: PGS.TS. Mặc Văn Trang

Chuyên ngành: Tâm lý học
Mã số: 9.31.04.01

Các tội phạm về tham nhũng theo pháp luật hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Đà Nẵng

Người thực hiện: Trần Huy Đức
Người hướng dẫn: PGS.TS. Hồ Sỹ Sơn

Chuyên ngành: Luật Hình sự và Tố tụng Hình sự
Mã số: 9.38.01.04

Quản lý đầu tư phát triển đô thị xanh ở thành phố Hà Nội

Người thực hiện: Lê Minh Thoa
Người hướng dẫn: PGS.TS. Lê Xuân Bá

Chuyên ngành: Quản lý kinh tế
Mã số: 9.34.04.10