Luận án, luận văn, đề tài khoa học

Quyền của người bị kết án phạt tù ở Việt Nam

Người thực hiện: Lê Minh Chuẩn
Người hướng dẫn: TS. Đinh Thị Mai

Chuyên ngành: Luật Hình sự và Tố tụng Hình sự
Mã số: 9 38 01 04

Tăng cường hiệu quả sử dụng nguồn vốn ODA ở Việt Nam

Người thực hiện: Nguyễn Văn Tuấn
Người hướng dẫn: PGS.TS. Đào Thị Phương Liên

Chuyên ngành: Kinh tế chính trị
Mã số: 9.31.01.02

Đối chiếu thuật ngữ thời trang Anh-Việt

Người thực hiện: Hoàng Thị Huệ
Người hướng dẫn: PGS.TS. Vũ Thị Thanh Hương

Chuyên ngành: Ngôn ngữ học so sánh đối chiếu
Mã số: 9.22.20.24

Nghệ thuật tiểu thuyết Diêm Liên Khoa

Người thực hiện: Nguyễn Thị Thúy Hạnh
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thị Mai Chanh

Chuyên ngành: Văn học nước ngoài
Mã số: 9.22.02.45

Từ ngữ xưng hô trong sử thi Dam Săn

Người thực hiện: Phạm Thị Xuân Nga
Người hướng dẫn: PGS.TS. Đoàn Văn Phúc

Chuyên ngành: Ngôn ngữ học
Mã số: 9.22.01.09

Giải quyết tranh chấp về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn xét xử của Tòa án nhân dân tại Thành phố Hồ Chí Minh

Người thực hiện: Phạm Thị Thu Phương
Người hướng dẫn: PGS. TS Bùi Anh Thủy

Chuyên ngành: Luật kinh tế
Mã số: 9.38.01.07

Áp dụng hình phạt đối với người chưa thành niên phạm tội theo pháp luật hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Sóc Trăng

Người thực hiện: Nguyễn Gia Viễn
Người hướng dẫn: GS.TS. Hồ Trọng Ngũ

Chuyên ngành: Luật Hình sự và Tố tụng Hình sự
Mã số: 9.38.01.04

Truyền truyền kỳ Việt Nam thời trung đại: diện mạo và đặc trưng nghệ thuật

Người thực hiện: Lê Dương Khắc Minh
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Công Lý

Chuyên ngành: Văn học Việt Nam
Mã số: 9.22.01.21

Đổi mới tổ chức quản lý cảng biển Việt Nam theo hướng mô hình chính quyền cảng tự chủ

Người thực hiện: Trần Hoàng Hải
Người hướng dẫn: TS. Trần Kim Hào

Chuyên ngành: Quản lý kinh tế
Mã số: 9.34.04.10

Theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính từ thực tiễn các tỉnh Tây Nam Bộ

Người thực hiện: Hồ Minh Hải
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Cảnh Hợp

Chuyên ngành: Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
Mã số: 9.38.01.02