Luận án, luận văn, đề tài khoa học

Phát triển sinh kế bền vững của nông hộ bị thu hồi đất trong quá trình đô thị hóa (Nghiên cứu trường hợp huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh)

Người thực hiện: Nguyễn Hòa
Người hướng dẫn: PGS.TS. Lê Thanh Sang

Chuyên ngành: Xã hội học
Mã số: 9.31.03.01

Quan điểm của V.I.Lênin về chế độ tập trung dân chủ và sự vận dụng của Đảng ta từ khi đổi mới đến nay

Người thực hiện: Lê Hồng Ngon
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thị Lan Hương

Chuyên ngành: CNDVBC&CNDVLS
Mã số: 9.22.90.02

Thái độ với nghề của giáo viên mầm non các tỉnh Tây Nguyên

Người thực hiện: Vũ Thị Thanh Hiển
Người hướng dẫn: PGS.TS.Phan Trọng Ngọ

Chuyên ngành: Tâm lý học
Mã số: 9.31.04.01

Nhân vật trong truyện kỳ ảo trung đại Việt Nam và Hàn Quốc dưới góc nhìn so sánh

Người thực hiện: Kim KiHyun
Người hướng dẫn: PGS.TS. Lê Văn Tấn

Chuyên ngành: Văn học Việt Nam
Mã số: 9.22.01.21

Tư tưởng chính trị - xã hội của Karl Raimund Popper. Những giá trị và hạn chế về mặt triết học

Người thực hiện: Dương Thị Phượng
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Tấn Hùng

Chuyên ngành: Triết học
Mã số: 9.22.90.01

Phòng ngừa tình hình tội cướp giật tài sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Người thực hiện: Nguyễn Văn Khoa Điềm
Người hướng dẫn: GS.TS. Trịnh Văn Thanh

Chuyên ngành: Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm
Mã số: 9.38.01.05

Phát triển nguồn nhân lực quản trị tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Người thực hiện: Nguyễn Thị Hồng Thúy
Người hướng dẫn: PGS.TS. Bùi Văn Huyền

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
Mã số: 9.34.01.01

Văn hoá ẩm thực của người Hoa Quảng Đông ở thành phố Hồ Chí Minh hiện nay

Người thực hiện: Trần Thị Kim Oanh
Người hướng dẫn: PGS.TS. Võ Quang Trọng

Chuyên ngành: Văn hóa học
Mã số: 9.22.90.40

Chất lượng dịch vụ bán lẻ của một số siêu thị kinh doanh tổng hợp tại Hà Nội

Người thực hiện: Lê Huyền Trang
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Khánh Doanh

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
Mã số: 9.34.01.01

Phát triển đội ngũ giảng viên ngành kinh tế các trường đại học ở Hà Nội

Người thực hiện: Phùng Đình Vịnh
Người hướng dẫn: GS.TS. Vũ Dũng

Chuyên ngành: Quản lý giáo dục
Mã số: 9.14.01.14