Luận án, luận văn, đề tài khoa học

Các tổ chức chính trị - xã hội trong việc kiểm soát quyền lực nhà nước ở Việt Nam hiện nay

Người thực hiện: Nguyễn Tuấn Anh
Người hướng dẫn: GS, TSKH Phan Xuân Sơn

Chuyên ngành: Chính Trị Học
Mã số: 9.31.02.01

Lịch sự trong thư yêu cầu và hồi đáp yêu cầu của giao dịch thương mại: đối chiếu tiếng Anh của người Anh/ Mỹ và tiếng Anh của người Việt

Người thực hiện: Phạm Thị Hương Giang
Người hướng dẫn: PGS.TS. Vũ Thị Thanh Hương

Chuyên ngành: Ngôn ngữ học so sánh đối chiếu
Mã số: 9.22.20.24

THỰC TRẠNG ÁP DỤNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CỦA DOANH NGHIỆP DỊCH VỤ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Người thực hiện: Tạ Thị Nhung
Người hướng dẫn: TS. Đặng Thái Bình

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
Mã số: 8.34.01.01

VẬN DỤNG MARKETING MIX TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VIỆT ĐỨC

Người thực hiện: Phạm Thế Hùng
Người hướng dẫn: GS.TS. Ngô Xuân Bình

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
Mã số: 8.34.01.01

ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY ĐIỆN NƯỚC - LICOGI

Người thực hiện: Nguyễn Viết Dụng
Người hướng dẫn: TS. Đặng Thu Thủy

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
Mã số: 8.34.01.01

PHÁT TRIỂN CHUỖI GIÁ TRỊ CỦA DOANH NGHIỆP CÀ PHÊ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ (CDĐL) BUÔN MA THUỘT

Người thực hiện: Nguyễn Ngọc Trí
Người hướng dẫn: PGS.TS. Trần Thị Lan Hương

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
Mã số: 8.34.01.01

ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VÀ DỊCH VỤ HƯNG LONG

Người thực hiện: Lưu Thị Phong Lan
Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Bình Giang

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
Mã số: 8.34.01.01

CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ KHÁM BỆNH TẠI TRUNG TÂM CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH, BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC

Người thực hiện: Hoàng Ngọc Quyên
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Xuân Trung

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
Mã số: 8.34.01.01

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Người thực hiện: Hà Trung Cang
Người hướng dẫn: TS. CẢNH CHÍ HOÀNG

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
Mã số: 8.34.01.01

THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH GIÁO DỤC ĐỐI VỚI TRẺ EM KHUYẾT TẬT TỪ THỰC TIỄN TRUNG TÂM PHỤC HỒI CHỨC NĂNG NGƯỜI KHUYẾT TẬT THỤY AN

Người thực hiện: Trần Hải Hà
Người hướng dẫn: PGS. TS. ĐẶNG THỊ HOA

Chuyên ngành: Chính sách công
Mã số: 8.34.04.02