Luận án, luận văn, đề tài khoa học

Công tác xã hội nhóm đối với trẻ em mồ côi từ thực tiễn các cơ sở chăm sóc trẻ em tại thành phố Hà Nội

Người thực hiện: Nguyễn Thị Liên
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Hoa

Chuyên ngành: Công tác Xã hội
Mã số: 9.76.01.01

Giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng với thương nhân bằng Toà án theo pháp luật Việt Nam hiện nay

Người thực hiện: Phạm Công Thiên Đỉnh
Người hướng dẫn: PGS.TS. Dương Anh Sơn

Chuyên ngành: Luật kinh tế
Mã số: 9.38.01.07

Chính sách xuất bản ở Việt Nam hiện nay

Người thực hiện: Nguyễn Việt Hà
Người hướng dẫn: PGS.TS. Đỗ Phú Hải

Chuyên ngành: Chính sách công
Mã số: 9.34.04.02

Cơ chế quản lý tài chính đối với giáo dục đại học công lập ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập và phát triển

Người thực hiện: Đặng Thành Dũng
Người hướng dẫn: GS.TS Nguyễn Quang Thuấn

Chuyên ngành: Quản lý kinh tế
Mã số: 9.34.04.10

Cuộc sống của người Việt lao động tự do ở thủ đô Vientiane (Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào)

Người thực hiện: Phạm Thị Mùi
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Duy Thiệu

Chuyên ngành: Nhân học
Mã số: 9.31.03.02

Đối chiếu ẩn dụ ý niệm trong khẩu hiệu tiếng Việt và tiếng Anh

Người thực hiện: Phí Thị Thu Trang
Người hướng dẫn: GS. TS. Nguyễn Văn Hiệp

Chuyên ngành: Ngôn ngữ học so sánh đối chiếu
Mã số: 9.22.20.24

Chính sách về hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người ở Việt Nam hiện nay

Người thực hiện: Nguyễn Hoàng Phúc
Người hướng dẫn: GS. TS. Võ Khánh Vinh

Chuyên ngành: Chính sách công
Mã số: 9.34.04.02

Vai trò giám sát của Hội đồng nhân dân ở Việt Nam hiện nay

Người thực hiện: Lê Thị Tươi
Người hướng dẫn: GS.TS. Nguyễn Đăng Thành

Chuyên ngành: Chính Trị Học
Mã số: 9.31.02.01

Phát triển du lịch tỉnh Phú Thọ theo hướng liên kết và Hội nhập

Người thực hiện: Nguyễn Minh Tuân
Người hướng dẫn: GS.TS Đỗ Hoài Nam

Chuyên ngành: Quản lý kinh tế
Mã số: 9.34.04.10

Nghiên cứu văn bia Phật giáo thế kỷ XVII - XVIII tỉnh Bắc Ninh

Người thực hiện: Nguyễn Quang Hà
Người hướng dẫn: GS.TS. Đinh Khắc Thuân

Chuyên ngành: Hán Nôm
Mã số: 9.22.01.04