Thông tư Hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Cập nhật: 10/12/2018 | Lượt xem: 139

Thuộc tính văn bản
Số/Ký hiệu 01/2018/TT-VPCP
Ngày ban hành 23/11/2018
Ngày có hiệu lực 06/01/2019
Người ký Mai Tiến Dũng
Trích yếu
Nội dung

Xem chi tiết thông tư tại danh sách các file đính kèm!

Danh sách file đính kèm
Tệp đính kèm Thongtu_01_2018_TT_VPCP.pdf