Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Văn học “So sánh dân ca trữ tình sinh hoạt của người Tày và người Thái ở Việt Nam”

Ngày đăng: 14/03/2019 | Lượt xem: 396

Ngày 14 tháng 3 năm 2019, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, NCS. Hà Xuân Hương đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Văn học; Chuyên ngành: Văn học dân gian; Mã số: 9220125; Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Nguyễn Xuân Kính.   

 

PGS.TS. Nguyễn Đăng Điệp - Chủ tịch Hội đồng tặng hoa chúc mừng NCS. Hà Xuân Hương

Mục đích của Luận án

       Luận án so sánh Dân ca trữ tình sinh hoạt (DCTTSH) Tày, Thái để nhằm thấy rõ tính thống nhất và đa dạng của dân ca các dân tộc Việt Nam nói chung, dân ca Tày, Thái nói riêng, đồng thời lí giải nguyên nhân của sự thống nhất, đa dạng đó.

Đóng góp mới của Luận án:

       Luận án là công trình đầu tiên đặt DCTTSH Tày, Thái dưới góc nhìn so sánh. Luận án chỉ ra và lí giải những đặc điểm tương đồng và khác biệt của DCTTSH Tày, Thái, hướng tới việc từ các đặc điểm của dân ca để góp thêm tiếng nói khẳng định tính chung của văn hóa Việt Nam, đồng thời, khẳng định tính đặc thù dân tộc về văn hóa của hai dân tộc Tày, Thái. Bên cạnh đó, việc thực hiện luận án trong sự quan sát, liên tưởng với văn học của người Kinh sẽ cung cấp cái nhìn toàn diện hơn về tính chung và cách thức riêng của hai dân tộc trong việc thể hiện tính chung ấy dưới sự tác động của môi trường tự nhiên, các đặc điểm lịch sử, xã hội… Đồng thời, sự nhận thức về cái riêng biệt của văn hóa Tày, Thái cũng trở nên rõ ràng hơn, khách quan hơn trong con mắt của người khác.

Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của Luận án:

       Lụận án làm rõ và đánh giá các điểm tương đồng, khác biệt của DCTTSH Tày, Thái trong mối liên hệ với các đặc điểm tự nhiên, văn hóa, xã hội, lịch sử tộc người. Việc so sánh dân ca để làm rõ bản sắc văn hóa của người Tày, Thái giúp hai dân tộc tự khẳng định mình. Đồng thời, các kết quả nghiên cứu của luận án đóng góp thêm tư liệu và cách nhìn nhận trong việc tìm hiểu tính phổ biến và đặc thù của dân ca các dân tộc, quan hệ giữa văn hóa dân tộc, vùng miền với văn hóa quốc gia thống nhất.

       Luận án có thể là cơ sở cho việc thực thi bảo tồn, phát triển các giá trị văn hóa đặc sắc của hai Dân tộc thiểu số (DTTS) hiện đang giữ vai trò chủ thể văn hóa vùng ở khu vực miền núi phía Bắc, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. Bên cạnh đó, kết quả nghiên cứu của luận án còn có giá trị đối với thực tiễn nghiên cứu, giảng dạy DCTTSH của người Tày và người Thái nói riêng, VHDG nói chung.

   Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

       NCS. Hà Xuân Hương đã bảo vệ thành công Luận án


 

 

 

Tin: Mỹ Hiền

Ảnh: Mỹ Hiền