Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Luật học “Quản lý nhà nước về biên giới quốc gia trên biển của Bộ đội Biên phòng Việt Nam”

Ngày đăng: 30/01/2019 | Lượt xem: 218

Ngày 29 tháng 01 năm 2019, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Trần Minh Nguyệt đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Luật học; Chuyên ngành: Luật Hiến pháp và Luật Hành chính; Mã số: 9 38 01 02; Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Võ Khánh Vinh.

 

Toàn cảnh Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ của NCS. Trần Minh Nguyệt

Mục đích nghiên cứu:

       Mục đích nghiên cứu của luận án là đề xuất phương hướng, giải pháp tăng cường quản lý nhà nước về biên giới quốc gia trên biển của Bộ đội Biên phòng.

Đóng góp mới về khoa học của luận án:

       Bổ sung, hoàn thiện lý luận quản lý nhà nước về biên giới quốc gia trên biển trong lực lượng Bộ đội Biên phòng.

       Bổ sung luận cứ khoa học cho lực lượng Bộ đội Biên phòng nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về biên giới quốc gia trên biển.

       Góp phần hoàn thiện cơ sở pháp lý cho việc thực thi quản lý nhà nước về biên giới quốc gia trên biển của Bộ đội Biên phòng.

Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án:

       Luận án góp phần nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về biên giới quốc gia của Bộ đội Biên phòng trong tình hình mới.

   Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

NCS. Trần Minh Nguyệt chụp ảnh lưu niệm cùng Hội đồng

 

Tin: Minh Nguyệt

Ảnh: Minh Nguyệt