Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Tâm lý học “Xung đột tâm lý trong giao tiếp của học sinh trung học cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh”

Ngày đăng: 29/01/2019 | Lượt xem: 69

Ngày 25 tháng 01 năm 2019, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, NCS. Nguyễn Thị Hiền đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Tâm lý học; Chuyên ngành: Tâm lý học; Mã số: 9310401; Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Bình

 

Toàn cảnh Hội đống đánh giá Luận án của NCS. Nguyễn Thị Hiền

Mục đích nghiên cứu:

Nghiên cứu lý luận và thực trạng xung đột tâm lý trong giao tiếp với bạn của học sinh trung học cơ sở, từ đó đề xuất một số biện pháp tâm lý – sư phạm để giải quyết xung đột tâm lý trong giao tiếp với bạn của học sinh trung học cơ sở một cách hiệu quả hơn.

Đóng góp mới của Luận án:       

Luận án xây dựng được khung lý thuyết nghiên cứu xung đột tâm lý trong giao tiếp với bạn của học sinh trung học cơ sở;

Luận án  chỉ ra được thực trạng xung đột tâm lý trong giao tiếp với bạn của học sinh trung học cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh qua biểu hiện nhận thức, cảm xúc và hành vi và xuất hiện ở mức độ trung bình.

Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của Luận án:

Luận án bổ sung thêm một số vấn đề lý luận về xung đột tâm lý, xung đột tâm lý trong giao tiếp với bạn ở học sinh trung học cơ sở cho tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học xã hội;

Luận án góp phần giúp cho các nhà tâm lý – giáo dục, giáo viên, các nhà quản lý nhà trường trung học cơ sở, phụ huynh học sinh, học sinh trung học cơ sở có những kiến thức và hiểu biết nhất định về xung đột tâm lý trong giao tiếp với bạn. 

Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua

 

Tin: Mỹ Hiền

Ảnh: Mỹ Hiền