Đào tạo Thạc sĩ

Bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ chuyên ngành Chính sách công; Quản lý khoa học và công nghệ tại Học viện Khoa học xã hội

Ngày đăng: 06/11/2018 | Lượt xem: 132

Trong các ngày 20/9; 8/10 và 30/10/2018, tại các cơ sở: Tp. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Hà Nội, Học viện Khoa học xã hội đã tổ chức thành công Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ cho các học viên chuyên ngành Chính sách công và Quản lý khoa học và công nghệ.

Sau hai năm học, các học viên đã hoàn thành chương trình học tập và được giao đề tài nghiên cứu. Dưới sự hướng dẫn khoa học của các thầy cô giáo, học viên đã thực hiện luận văn đảm bảo tiến độ, đáp ứng mọi điều kiện bảo vệ trước hội đồng.

Tại buổi lễ bảo vệ, luận văn của các học viên được đánh giá là những công trình có ý nghĩa về mặt lý luận và thực tiễn; được Hội đồng nhất trí thông qua và đề xuất Giám đốc Học viện Khoa học xã hội công nhận học vị và cấp bằng thạc sĩ.

PGS.TS. Bùi Nhật Quang - chủ tịch Hội đồng điều hành phiên họp

Họp Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ ngành Quản lý khoa học và công nghệ

Tin: Mai Hoa

Ảnh: Mai Hoa