Đào tạo Thạc sĩ

Bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ ngành Quản lý giáo dục tại Học viện Khoa học xã hội

Ngày đăng: 05/11/2018 | Lượt xem: 279

Trong tháng 9 và tháng 11/2018, Học viện Khoa học xã hội đã tổ chức họp hội đồng chấm luận văn thạc sĩ cho các học viên chuyên ngành Quản lý giáo dục đợt 02/2016.

       Sau hai năm học, các học viên cao học ngành Quản lý giáo dục đã hoàn thành chương trình học tập và được giao đề tài luận văn thạc sĩ. Dưới sự hướng dẫn khoa học của các thầy, cô giáo, các bản luận văn của học viên đã được thực hiện nghiêm túc, đáp ứng mọi điều kiện để bảo vệ trước hội đồng.

       Tại lễ bảo vệ, Hội đồng nhất trí thông qua các bản luận văn và đánh giá là những công trình có ý nghĩa lý luận và thực tiễn.        

Họp Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ ngành Quản lý giáo dục

Tin: Mai Hoa

Ảnh: Mai Hoa