Tuyển Sinh

Bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Triết học “Dân tộc hóa chủ nghĩa Mác ở Trung Quốc và một số gợi ý cho cho Việt Nam”

Ngày đăng: 06/12/2018 | Lượt xem: 270

Ngày 05 tháng 12 năm 2018, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, NCS. Diêm Kiệt Hoa đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Triết học; Chuyên ngành: CNDVBC&CNDVLS; Mã số: 9229002; Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Tài Đông.

 

Toàn cảnh Hội đồng chấm Luận án của NCS. Diêm Kiệt Hoa

Mục đích nghiên cứu của Luận án:

       Luận án nhằm tổng kết kinh nghiệm và bài học của dân tộc hóa chủ nghĩa Mác ở Trung Quốc, thúc đẩy chủ nghĩa Mác ở hai nước cùng phát triển. Hai nước Trung - Việt có bề dày lịch sử lâu đời, mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp và tình hình xã hội khá giống nhau, tăng cường nghiên cứu dân tộc hóa chủ nghĩa Mác ở Trung Quốc có thể rút ra một số kinh nghiệm cho Việt Nam tham khảo, cùng nhau thúc đẩy, phát triển sự nghiệp xã hội chủ nghĩa ở hai quốc gia.

Đóng góp mới của Luận án:

       Thứ nhất, Luận án góp phần làm rõ khái niệm “dân tộc hóa chủ nghĩa Mác ở Trung Quốc”- đó là kết hợp chủ nghĩa Mác với thực tế Trung Quốc, với văn hóa truyền thống Trung Quốc và phát triển trên con đường của chính mình; hình thành lý luận mới để chủ nghĩa Mác kết hợp với thực tiễn Trung Quốc và đặc điểm thời đại, để chủ nghĩa Mác được bắt nguồn từ châu Âu trở thành chủ nghĩa Mác đã được ăn sâu vào Trung Quốc.

       Thứ hai, Luận án góp phần làm rõ quá trình của dân tộc hóa chủ nghĩa Mác ở Trung Quốc, nội dung của dân tộc hóa chủ nghĩa Mác ở Trung Quốc về các phương diện: kinh tế, chính trị, văn hóa và xã hội.

      Thứ ba, Luận án rút ra một số kinh nghiệm cho việc vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Măc - Lênin phù hợp với điều kiện cụ thể của Việt Nam. Tổng kết một số kinh nghiệm của dân tộc hóa chủ nghĩa Mác ở Trung Quốc mà Việt Nam có thể tham khảo.

Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của Luận án:

       Về mặt lý luận: Luận án góp phần làm sáng tỏ một số vấn đề liên quan đến thành tựu lý luận của dân tộc hóa Chủ nghĩa Mác ở Trung Quốc.

       Về mặt thực tiễn: Tổng kết kinh nghiệm và rút ra bài học dân tộc hóa Chủ nghĩa Mác ở Trung Quốc.

   Luận án đã được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

GS.TS. Phạm Văn Đức- Chủ tịch Hội đồng tặng hoa chúc mừng NCS. Diêm Kiệt Hoa

 

Tin: Mỹ Hiền

Ảnh: Mỹ Hiền