LUẬN ÁN

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cán bộ công chức trong các cơ quan hành chính cấp tỉnh tại Bắc Kạn

Ngày đăng: 11/03/2019 | Lượt xem: 71

Thông tin chung
Tên đề tài Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cán bộ công chức trong các cơ quan hành chính cấp tỉnh tại Bắc Kạn
Người thực hiện Vũ Đình Dũng
Người hướng dẫn 1. PGS.TS. Trần Hữu Dào
2. TS. Lại Lâm Anh
Chuyên ngành Quản trị kinh doanh
Mã số 9.34.01.01
Nội dung thông tin tóm tắt

Các luận án khác

Quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm ở Việt Nam hiện nay

Người thực hiện: Bùi Thị Hồng Nương
Người hướng dẫn: PGS.TS. Vũ Thư

Chuyên ngành: Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
Mã số: 9.38.01.02

Quản lí đội ngũ giảng viên đào tạo giáo viên mầm non tại các trường cao đẳng sư phạm trung ương

Người thực hiện: Lê Thanh Phong
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Sỹ Thư

Chuyên ngành: Quản lý giáo dục
Mã số: 9.14.01.14

Vai trò của cộng đồng dân cư trong việc phòng ngừa và ngăn chặn tội phạm vị thành niên (Nghiên cứu trường hợp Quận Cầu Giấy – Hà Nội)

Người thực hiện: Hoàng Văn Năm
Người hướng dẫn: GS.TS. Đặng Cảnh Khanh

Chuyên ngành: Xã hội học
Mã số: 9.31.03.01

Các tội xâm phạm an toàn giao thông đường bộ theo pháp luật hình sự từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự ở Việt Nam

Người thực hiện: Hoàng Đạt Nam
Người hướng dẫn: PGS.TS. Cao Thị Oanh

Chuyên ngành: Luật Hình sự và Tố tụng Hình sự
Mã số: 9.38.01.04

Quản lý nhà nước về an ninh, trật tự đô thị từ thực tiễn địa bàn thành phố Hà Nội

Người thực hiện: Dương Thanh Liêm
Người hướng dẫn: GS.TS. Phạm Hồng Thái

Chuyên ngành: Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
Mã số: 9.38.01.02