LUẬN ÁN

Quyền tự chủ của các cơ sở giáo dục đại học công lập hiện nay.

Ngày đăng: 28/12/2018 | Lượt xem: 102

Thông tin chung
Tên đề tài Quyền tự chủ của các cơ sở giáo dục đại học công lập hiện nay.
Người thực hiện Nguyễn Trọng Tuấn
Người hướng dẫn 1. PGS.TS. Trần Đình Hảo
Chuyên ngành Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
Mã số 9.38.01.02
Nội dung thông tin tóm tắt

Các luận án khác

Văn hóa đảm bảo đời sống của người Nùng Cháo (trường hợp thôn Nà Lầu, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn)”

Người thực hiện: Nguyễn Thị Vân Anh
Người hướng dẫn: TS. Hoàng Cầm

Chuyên ngành: Văn hóa học
Mã số: 9.22.90.40

Tư tưởng nhân bản trong lịch sử tư tưởng Hàn Quốc cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20

Người thực hiện: Đào Vũ Vũ
Người hướng dẫn: PGS.TS. Lê Thị Lan

Chuyên ngành: Triết học
Mã số: 9.22.90.01

Sự chuyển biến đời sống tôn giáo ở Việt Nam trong điều kiện đổi mới và hội nhập quốc tế

Người thực hiện: Nguyễn Văn Dũng
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thanh Xuân

Chuyên ngành: CNDVBC&CNDVLS
Mã số: 9.22.90.02

Quản trị công ty Luật theo pháp luật Việt Nam

Người thực hiện: Nguyễn Văn Bốn
Người hướng dẫn: GS.TS. Lê Hồng Hạnh

Chuyên ngành: Luật kinh tế
Mã số: 9.38.01.07

Quản lý đào tạo trực tuyến ở các trường đại học Việt Nam hiện nay

Người thực hiện: Trần Thị Lan Thu
Người hướng dẫn: PGS.TS. Lê Phước Minh

Chuyên ngành: Quản lý giáo dục
Mã số: 9.14.01.14