LUẬN ÁN

Từ ngữ tiếng Anh trên các phương tiện truyền thông tiếng Việt (từ tư liệu của một số báo mạng tiếng Việt)

Ngày đăng: 06/12/2018 | Lượt xem: 53

Thông tin chung
Tên đề tài Từ ngữ tiếng Anh trên các phương tiện truyền thông tiếng Việt (từ tư liệu của một số báo mạng tiếng Việt)
Người thực hiện Trần Minh Hùng
Người hướng dẫn 1. GS.TS. Nguyễn Văn Khang
Chuyên ngành Ngôn ngữ học
Mã số 9.22.90.20
Nội dung thông tin tóm tắt

Các luận án khác

Marketing địa phương nhằm phát triển du lịch tỉnh Bến Tre

Người thực hiện: Đặng Thanh Liêm
Người hướng dẫn: TS. Trần Anh Minh

Chuyên ngành: Quản lý kinh tế
Mã số: 9.34.04.10

Chế độ công vụ của nhà Nguyễn dưới triều Gia Long và Minh Mệnh (1802-1841)

Người thực hiện: Phạm Thị Thu Hiền
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Chi

Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam
Mã số: 9.22.90.13

Chính sách đối với người cao tuổi ở Việt Nam hiện nay

Người thực hiện: Bùi Nghĩa
Người hướng dẫn: PGS.TS. Trần Đình Hảo

Chuyên ngành: Chính sách công
Mã số: 9.34.04.02

Tiểu thuyết của các nhà văn dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc sau 1986 từ góc nhìn văn hóa

Người thực hiện: Bế Thị Thu Huyền
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Đăng Điệp

Chuyên ngành: Văn học Việt Nam
Mã số: 9.22.01.21

Tôn giáo và công tác tôn giáo ở Hà Nội hiện nay

Người thực hiện: Đàm Tuấn Anh
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Hồng Dương

Chuyên ngành: Tôn giáo học
Mã số: 9.22.90.09