LUẬN ÁN

So sánh các quy định về hình phạt của pháp luật hình sự Việt Nam và pháp luật hình sự Cộng hoà Pháp

Ngày đăng: 05/12/2018 | Lượt xem: 39

Thông tin chung
Tên đề tài So sánh các quy định về hình phạt của pháp luật hình sự Việt Nam và pháp luật hình sự Cộng hoà Pháp
Người thực hiện Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Người hướng dẫn 1. GS.TS. Võ Khánh Vinh
Chuyên ngành Luật Hình sự và Tố tụng Hình sự
Mã số 9.38.01.04
Nội dung thông tin tóm tắt

Các luận án khác

Marketing địa phương nhằm phát triển du lịch tỉnh Bến Tre

Người thực hiện: Đặng Thanh Liêm
Người hướng dẫn: TS. Trần Anh Minh

Chuyên ngành: Quản lý kinh tế
Mã số: 9.34.04.10

Chế độ công vụ của nhà Nguyễn dưới triều Gia Long và Minh Mệnh (1802-1841)

Người thực hiện: Phạm Thị Thu Hiền
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Chi

Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam
Mã số: 9.22.90.13

Chính sách đối với người cao tuổi ở Việt Nam hiện nay

Người thực hiện: Bùi Nghĩa
Người hướng dẫn: PGS.TS. Trần Đình Hảo

Chuyên ngành: Chính sách công
Mã số: 9.34.04.02

Tiểu thuyết của các nhà văn dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc sau 1986 từ góc nhìn văn hóa

Người thực hiện: Bế Thị Thu Huyền
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Đăng Điệp

Chuyên ngành: Văn học Việt Nam
Mã số: 9.22.01.21

Tôn giáo và công tác tôn giáo ở Hà Nội hiện nay

Người thực hiện: Đàm Tuấn Anh
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Hồng Dương

Chuyên ngành: Tôn giáo học
Mã số: 9.22.90.09