LUẬN ÁN

So sánh các quy định về hình phạt của pháp luật hình sự Việt Nam và pháp luật hình sự Cộng hoà Pháp

Ngày đăng: 05/12/2018 | Lượt xem: 71

Thông tin chung
Tên đề tài So sánh các quy định về hình phạt của pháp luật hình sự Việt Nam và pháp luật hình sự Cộng hoà Pháp
Người thực hiện Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Người hướng dẫn 1. GS.TS. Võ Khánh Vinh
Chuyên ngành Luật Hình sự và Tố tụng Hình sự
Mã số 9.38.01.04
Nội dung thông tin tóm tắt

Toàn văn luận án (luận văn) và tóm tắt (bằng tiếng Việt và tiếng Anh) của học viên đã được gỡ xuống vì hết thời gian hiển thị !
Các luận án khác

Bảo đảm quyền tố cáo của công dân theo pháp luật Việt Nam hiện nay

Người thực hiện: Đặng Thị Kim Ngân
Người hướng dẫn: PGS.TS. Bùi Thị Đào

Chuyên ngành: Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
Mã số: 9.38.01.02

Pháp luật về dân chủ trực tiếp ở Việt Nam

Người thực hiện: Nguyễn Thị Dung
Người hướng dẫn: PGS.TS. Đinh Ngọc Vượng

Chuyên ngành: Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
Mã số: 9.38.01.02

Vai trò của Quân đội nhân dân Việt Nam trong xây dựng hệ thống chính trị cơ sở khu vực biên giới trên địa bàn Tây Bắc hiện nay

Người thực hiện: Cao Trung Hà
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Trọng Tuấn

Chuyên ngành: Chính Trị Học
Mã số: 9.31.02.01

Khó khăn tâm lý trong học tập nhóm theo học chế tín chỉ của sinh viên sư phạm

Người thực hiện: Lê Minh
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Bình

Chuyên ngành: Tâm lý học
Mã số: 9.31.04.01

Năng lực cạnh tranh của các cảng hàng không quốc tế: Kinh nghiệm một số quốc gia Châu Á và hàm ý cho Việt Nam.

Người thực hiện: Nguyễn Tiến Đức
Người hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn An Hà

Chuyên ngành: Kinh tế quốc tế
Mã số: 9.31.01.06