LUẬN ÁN

Những nhân tố tác động đến việc quyết định ở lại thành phố để làm việc của sinh viên sau khi tốt nghiệp (Nghiên cứu trường hợp tại Tp. Hồ Chí Minh)

Ngày đăng: 05/12/2018 | Lượt xem: 29

Thông tin chung
Tên đề tài Những nhân tố tác động đến việc quyết định ở lại thành phố để làm việc của sinh viên sau khi tốt nghiệp (Nghiên cứu trường hợp tại Tp. Hồ Chí Minh)
Người thực hiện Lê Sỹ Hải
Người hướng dẫn 1. PGS.TS. NGuyễn Đức Vinh
Chuyên ngành Xã hội học
Mã số 9.31.03.01
Nội dung thông tin tóm tắt

Các luận án khác

Hành động ngôn ngữ phê phán trong tiểu phẩm báo chí tiếng Việt thời kì Đổi mới (từ năm 1986 đến nay)

Người thực hiện: Hà Văn Hậu
Người hướng dẫn: TS. Vũ Thị Sao Chi

Chuyên ngành: Ngôn ngữ học
Mã số: 9.22.90.20

Đối chiếu thuật ngữ cơ khí trong tiếng Anh và tiếng Việt

Người thực hiện: Trần Ngọc Đức
Người hướng dẫn: PGS.TS. Phạm Hùng Việt

Chuyên ngành: Ngôn ngữ học so sánh đối chiếu
Mã số: 9.22.20.24

Quản lý Nhà nước của ủy ban nhân dân các cấp đối với xây dựng nông thôn mới từ thực tiễn tỉnh Thái Nguyên

Người thực hiện: Nguyễn Công Dũng
Người hướng dẫn: PGS.TS. Bùi Xuân Đức

Chuyên ngành: Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
Mã số: 9.38.01.02

Các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh: Tình hình, nguyên nhân và giải pháp phòng ngừa

Người thực hiện: Đoàn Công Viên
Người hướng dẫn: TS. Đặng Quang Phương

Chuyên ngành: Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm
Mã số: 9.38.01.05

Người đồng tính trong xã hội Việt Nam đương đại: từ ẩn ức đến tự sự

Người thực hiện: Vũ Hoàng Hiếu
Người hướng dẫn: PGS.TS. Phạm Quỳnh Phương

Chuyên ngành: Văn hóa học
Mã số: 9.22.90.40