Luận án, luận văn, đề tài khoa học

Hành động ngôn ngữ phê phán trong tiểu phẩm báo chí tiếng Việt thời kì Đổi mới (từ năm 1986 đến nay)

Người thực hiện: Hà Văn Hậu
Người hướng dẫn: TS. Vũ Thị Sao Chi

Chuyên ngành: Ngôn ngữ học
Mã số: 9.22.90.20

Đối chiếu thuật ngữ cơ khí trong tiếng Anh và tiếng Việt

Người thực hiện: Trần Ngọc Đức
Người hướng dẫn: PGS.TS. Phạm Hùng Việt

Chuyên ngành: Ngôn ngữ học so sánh đối chiếu
Mã số: 9.22.20.24

Quản lý Nhà nước của ủy ban nhân dân các cấp đối với xây dựng nông thôn mới từ thực tiễn tỉnh Thái Nguyên

Người thực hiện: Nguyễn Công Dũng
Người hướng dẫn: PGS.TS. Bùi Xuân Đức

Chuyên ngành: Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
Mã số: 9.38.01.02

Các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh: Tình hình, nguyên nhân và giải pháp phòng ngừa

Người thực hiện: Đoàn Công Viên
Người hướng dẫn: TS. Đặng Quang Phương

Chuyên ngành: Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm
Mã số: 9.38.01.05

Quản lý tài chính các dự án xây dựng nhà máy nhiệt điện dưới góc nhìn của Kiểm toán Nhà nước

Người thực hiện: Trịnh Ngọc Anh
Người hướng dẫn: PGS.TS. Lê Huy Trọng

Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Mã số: 8.34.02.01

Quản trị tài chính và phân tích các chỉ số tài chính tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn LaVie

Người thực hiện: Nguyễn Phương Hằng
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn An Hà

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
Mã số: 8.34.01.01

Giai cấp công nhân Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay, thực trạng và giải pháp phát triển

Người thực hiện: Nguyễn Thị Hoàn
Người hướng dẫn: TS. Vũ Thị Mai Oanh

Chuyên ngành: Triết học
Mã số: 8.22.90.01

Vai trò của Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”

Người thực hiện: Nguyễn Ngọc Thắng
Người hướng dẫn: PGS.TS. Đinh Ngọc Thạch

Chuyên ngành: Chính Trị Học
Mã số: 8.31.02.01

Định tội danh các tội xâm phạm sức khỏe của con người theo pháp luật hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Thái Bình"

Người thực hiện: Vũ Thanh Thủy
Người hướng dẫn: GS.TS. Võ Khánh Vinh

Chuyên ngành: Luật Hình sự và Tố tụng Hình sự
Mã số: 8.38.01.04

Thi hành các hình phạt không tước tự do theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bắc Giang

Người thực hiện: Trần Thị Ngọc Anh
Người hướng dẫn: TS. Phạm Minh Tuyên

Chuyên ngành: Luật Hình sự và Tố tụng Hình sự
Mã số: 8.38.01.04