Luận án, luận văn, đề tài khoa học

Bảo đảm quyền tố cáo của công dân theo pháp luật Việt Nam hiện nay

Người thực hiện: Đặng Thị Kim Ngân
Người hướng dẫn: PGS.TS. Bùi Thị Đào

Chuyên ngành: Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
Mã số: 9.38.01.02

Pháp luật về dân chủ trực tiếp ở Việt Nam

Người thực hiện: Nguyễn Thị Dung
Người hướng dẫn: PGS.TS. Đinh Ngọc Vượng

Chuyên ngành: Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
Mã số: 9.38.01.02

Vai trò của Quân đội nhân dân Việt Nam trong xây dựng hệ thống chính trị cơ sở khu vực biên giới trên địa bàn Tây Bắc hiện nay

Người thực hiện: Cao Trung Hà
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Trọng Tuấn

Chuyên ngành: Chính Trị Học
Mã số: 9.31.02.01

Khó khăn tâm lý trong học tập nhóm theo học chế tín chỉ của sinh viên sư phạm

Người thực hiện: Lê Minh
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Bình

Chuyên ngành: Tâm lý học
Mã số: 9.31.04.01

Năng lực cạnh tranh của các cảng hàng không quốc tế: Kinh nghiệm một số quốc gia Châu Á và hàm ý cho Việt Nam.

Người thực hiện: Nguyễn Tiến Đức
Người hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn An Hà

Chuyên ngành: Kinh tế quốc tế
Mã số: 9.31.01.06

Tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản của lao động trẻ di cư đến các khu công nghiệp hiện nay (Nghiên cứu trường hợp tại 2 tỉnh Bắc Giang và Vĩnh Phúc

Người thực hiện: Nguyễn Văn Hùng
Người hướng dẫn: GS.TS. Đặng Nguyên Anh

Chuyên ngành: Xã hội học
Mã số: 9.31.03.01

Văn hóa pháp luật trong các cơ quan hành chính ở Việt Nam hiện nay.

Người thực hiện: Nguyễn Huyền Hạnh
Người hướng dẫn: GS.TS Võ Khánh Vinh

Chuyên ngành: Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
Mã số: 9.38.01.02

Quản lý đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên các trường đại học ở Việt Nam hiện nay

Người thực hiện: Ngô Xuân Hiếu
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thị Mai Lan

Chuyên ngành: Quản lý giáo dục
Mã số: 9.14.01.14

Phát triển kinh tế biên giới Việt – Trung (tỉnh Quảng Ninh): Vấn đề và giải pháp

Người thực hiện: Lê Thanh Tuấn
Người hướng dẫn: PGS.TS. Chu Đức Dũng

Chuyên ngành: Kinh tế quốc tế
Mã số: 9.31.01.06

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức công chức và vận dụng tư tưởng đó trong xây dựng đạo đức công chức ở Việt Nam hiện nay

Người thực hiện: Nguyễn Thị Khuyên
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Văn Phúc

Chuyên ngành: Đạo đức học
Mã số: 9.22.90.06